Home » Actueel » Nieuws

Nieuws

 • Helikopters trainen bij duisternis

  (21-02-2017)

  Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als bij duisternis, trainen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door.

  Lees verder
 • Onroerendezaakbelasting

  (21-02-2017)

  WOZ-beschikking
  In alle Nederlandse gemeenten wordt Onroerendezaakbelasting (OZB) geheven. Dit is een belasting voor alle woningen en niet-woningen die binnen de gemeente liggen.

  Lees verder
 • Uit de vergadering van het college van B&W

  (21-02-2017)

  Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Ze nemen dan besluiten over allerhande zaken. Om u op de hoogte te houden halen we in deze rubriek wekelijks enkele besluiten naar voren. Wilt u de volledige besluitenlijst inzien, ga dan naar www.oirschot.nl.

  Lees verder
 • Inloopspreekuur Buurtbeheer/Dorpscafé Spoordonk

  (21-02-2017)

  Donderdag 2 maart om 20.00 uur heeft Buurtbeheer / Dorpscafé Spoordonk een inloopspreekuur in Den Deel in Spoordonk. Hebt u vragen, meldingen of suggesties voor de leefbaarheid in uw wijk? U bent van harte welkom.

  Lees verder
 • Wethouder Daenen verrast KDV Pimpeloentje in Middelbeers

  (19-02-2017)

  Op donderdag 9 februari bracht wethouder Raf Daenen een verrassingsbezoek aan KDV Pimpeloentje in Middelbeers. Hij sprak zijn waardering uit naar directrice Marianne Commies en haar medewerkers, van Klik Kinderopvang.

  Lees verder
 • Nieuw lokaal Gezondheidsbeleid vastgesteld

  (18-02-2017)

  Gezond Samenleven
  Op 31 januari heeft de gemeenteraad van Oirschot het nieuwe gezondheidsbeleid ‘Gezond Samenleven’ vastgesteld.

  Lees verder
 • WhatsApp buurtpreventie in Oirschot groot succes

  (17-02-2017)

  Borden buurtpreventie geplaatst
  Afgelopen week zijn er bij de ingangen van Oost- West- Middelbeers, Spoordonk, Oirschot en op diverse plaatsen in het buitengebied buurtpreventieborden geplaatst.

  Lees verder
 • Werkgroep Verkeer presenteert: een alternatief voor de N395

  (16-02-2017)

  Vorig jaar organiseerde de Initiatiefgroep Dorpshart Middelbeers (IDM) Horen Zien en Zeg ’t Mar, om inwoners van Middelbeers mee te laten denken over de toekomst van het dorpshart.

  Lees verder
 • Regels voor carnavalsoptochten

  (16-02-2017)

  Op zaterdag 25, zondag 26 en maandag 27 februari 2017 zijn er in de gemeente Oirschot carnavalsoptochten.

  Lees verder
 • Peiling Bestuurlijke toekomst Oirschot

  (14-02-2017)

  U kunt nu via deze link een online enquête invullen over de Bestuurlijke toekomst van de gemeente Oirschot.

  Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.oirschot.nl/bestuurlijketoekomst.

  Lees verder
 • Sportkampioenen 2016 en 2017

  (09-02-2017)

  Op zaterdag 14 januari 2017 vond het Sportgala 2016 plaats. Alle onze Oirschotse sportkampioenen van het afgelopen jaar gehuldigd. Helaas konden een aantal van hen hierbij niet aanwezig zijn, waardoor deze huldiging op 6 februari plaats vond.

  Lees verder
 • Uitnodiging inloopbijeenkomst herinrichting provinciale weg N395 Hilvarenbeek-Oirschot

  (09-02-2017)

  De provincie bereidt momenteel de herinrichting van de N395 tussen Hilvarenbeek en Oirschot voor. Het doel is om de veiligheid van de weg en de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren.

  Lees verder
 • Op de agenda van de raad 21 februari

  (09-02-2017)

  Iedere maand komt de gemeenteraad bij elkaar om te spreken over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Oirschot. In een ‘voorbereidende’ vergadering worden onderwerpen uitgelegd en bediscussieerd.

  Lees verder
 • Maandelijkse column KempenEnergie

  (07-02-2017)

  Samenwerking met de samenleving
  Gemeente Oirschot plaatst maandelijks een column op de gemeentepagina’s van het Weekjournaal. Wij vinden het belangrijk om initiatieven en actieve inwoners aan het woord te laten. De column komt uit eigen hand van de initiatiefnemers.

  Lees verder
 • Digisterker: cursus werken met de e-overheid

  (06-02-2017)

  Gebruikmaken van de digitale overheid? De cursus Digisterker van KBO Oirschot en Bibliotheek De Kempen wijst u de weg.

  Lees verder
 • Help Team Oirschot!

  (05-02-2017)

  Inpassing A58
  De snelweg A58 wordt bij Oirschot in 2020 verbreed van twee-keer-twee naar twee-keer-drie rijstroken. De gemeente Oirschot en Rijkswaterstaat werken samen met Feddes/Olthof landschapsarchitecten aan de inpassingsvisie voor de A58 bij Oirschot.

  Lees verder
 • Meldt kapotte verlichting!

  (31-01-2017)

  Regelmatig zien we kapotte straatverlichting in onze gemeente. We houden dit goed in de gaten maar we zien niet altijd alle kapotte verlichting. Als u kapotte verlichting ziet vragen wij u om deze te melden bij de gemeente.

  Lees verder
 • Informatiemarkt Oirschots Landschap op 6 februari

  (31-01-2017)

  Op maandag 6 februari vindt de Informatiemarkt Oirschots Landschap plaats van 17.00 tot 20.30 uur op Landgoed de Baest.

  Lees verder
 • Inloopspreekuur Buurtbeheer Pullen Ekerschot 2 februari

  (30-01-2017)

  Buurtbeheer De Pullen Ekerschot heeft een inloopspreekuur op donderdag 2 februari om 20.00 uur in Buurthuis ’t Puntje.

  Lees verder
 • Geef u op voor de WhatsApp Buurtpreventieapp

  (30-01-2017)

  In diverse wijken in Oirschot zijn inwoners gestart met WhatsApp buurtpreventie groepen. Bijna de hele gemeente is gedekt met WhatsAppgroepen. Nu zoeken we enthousiaste inwoners die een WhatsAppgroep willen opstarten of die aan willen sluiten bij bestaande WhatsAppgroepen.

  Lees verder
 • Belastingtarieven 2017

  (27-01-2017)

  In het Eindhovens Dagblad van 18 januari is een overzicht geplaatst van de woonlasten in de regio voor 2016 en 2017. Hieruit kwam naar voren dat de afvalstoffenheffing in Oirschot erg hoog is voor haar inwoners. Dit beeld is niet juist omdat er verschillende kliko maten zijn gebruikt.

  Lees verder
 • Verkiezingen van de Tweede Kamer 15 maart 2017

  (24-01-2017)

  Op woensdag 15 maart 2017 zijn de verkiezingen van de Tweede Kamer. In Oirschot kunt u gaan stemmen in elk willekeurig stembureau. Wat betekent dit voor u als kiezer?

  Lees verder
 • Bedankt voor het meedenken over onze nieuwe burgemeester

  (10-01-2017)

  Eind oktober maakte burgemeester Severijns bekend dat hij gaat stoppen als burgemeester van de gemeente Oirschot. Voor het proces dat we nu volgen is een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie is begonnen met het opstellen van een profielschets voor onze nieuwe burgemeester.

  Lees verder
 • Subsidie energiemaatregelen voor sportclubs

  (27-12-2016)

  Sportclubs kunnen vanaf 2 januari 2017 subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie. Het beschikbare subsidiebudget voor 2017 is 6 miljoen euro. Rijksdienst voor ondernemend Nederland voert de subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties uit. De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020.

  Lees verder
 • Herinrichting provinciale weg N395 Hilvarenbeek-Oirschot

  (27-12-2016)

  De provincie bereidt momenteel de herinrichting van de N395 tussen Hilvarenbeek en Oirschot voor. Het doel is om de veiligheid van de weg en de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren.

  Lees verder
 • Even voorstellen….wijkcontactpersoon en kernteam Spoordonk

  (24-12-2016)

  Ik hoor u al denken, wijkcontactpersoon en een kernteam wat houdt dat in? Gemeente Oirschot is monumentaal, ondernemend en groen daar voelt de MENS zich thuis. Daarom is de gemeente Oirschot wijkgericht gaan werken op het gebied van onderhoud aan de openbare ruimte. Dat betekent dat enkele medewerkers van de gemeente verantwoordelijk zijn voor een bepaalde kern.

  Lees verder
 • Sportgala, wie krijgt uw stem?

  (23-12-2016)

  Uit de vele aanmeldingen heeft de jury haar keuzes bepaald en onderstaand ziet u wie de genomineerden zijn geworden! Op www.sportgala-oirschot.nl kunt u uw stem uitbrengen op de sportman, sportvrouw, sportploeg of sportverenging van 2016.

  Lees verder
 • Rioolrenovatie Westelbeersedijk, Kuikseindseweg, St. Jorisstraat, Middelbeers

  (22-12-2016)

  De gemeente heeft het afgelopen jaar veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de riolering van de Westelbeersedijk, St. Jorisstraat en Kuikseindseweg in Middelbeers. Instituform gaat de tweede week van januari de riolering renoveren en voorzieningen treffen om rioolgassen te verminderen.

  Lees verder
 • Dienstverlening Taxbus feestdagen, nieuwe tarieven 2017

  (22-12-2016)

  Tijdens de jaarwisseling wordt de dienstverlening van Taxbus aangepast. Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden alleen rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd de ritten voor de jaarwisseling tijdig aan te melden. Daarnaast zijn de tarieven 2017 vastgesteld.

  Lees verder
 • Herontwikkeling Groot Bijstervelt gaat nieuwe fase in

  (21-12-2016)

  Op 20 december heeft de gemeenteraad unaniem besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling, beheer en onderhoud van Groot Bijstervelt. Hiermee gaat de ontwikkeling van Groot Bijstervelt een nieuwe fase in.

  Lees verder
 • Sporten op rubbergranulaat is veilig

  (21-12-2016)

  Resultaten onderzoek RIVM bekend
  In oktober 2016 verscheen een reportage van Zembla waarin de veiligheid van het sporten op kunstgrasvoetbalvelden ter discussie werd gesteld. Naar aanleiding hiervan heeft het RIVM een onderzoek uitgevoerd, met als belangrijkste resultaat dat sporten op kunstgras veilig is.

  Lees verder
 • Baetsen nieuwe afvalinzamelaar voor de Kempen

  (20-12-2016)

  Op 1 januari 2017 gaat  de overeenkomst in tussen de vijf Kempengemeenten en Baetsen Containers BV voor het duurzaam afvalbeheer. Baetsen gaat voor de gemeente Oirschot onder meer zorgen voor de huis aan huis inzameling van GFT, PMD en het restafval.

  Lees verder
 • Ondertekening prestatieafspraken gemeente en woningcorporaties

  (19-12-2016)

  Op 25 april 2016 stelde de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie ‘De inwoner centraal’ vast. Hierin legde de gemeente haar ambities en doelen vast op het thema wonen. Daarin zijn natuurlijk ook de afspraken uit het coalitieakkoord verwerkt. Nu zijn de prestatieafspraken ondertekend.

  Lees verder
 • Even voorstellen….wijkcontactpersoon en kernteam De Beerzen

  (17-12-2016)

  Ik hoor u al denken, wijkcontactpersoon en een kernteam wat houdt dat in? Gemeente Oirschot is wijkgericht gaan werken. Dat betekent dat enkele medewerkers van de gemeente verantwoordelijk zijn voor een bepaalde kern. Dit doen zij in teams van twee personen en daarvan is één persoon de wijkcontactpersoon.

  Lees verder
 • Mantelzorgwaardering

  (16-12-2016)

  Heeft u de mantelzorgwaardering voor 2016 aangevraagd? Maar het aanvraagformulier nog niet terug gestuurd? Doe dit dan voor 1 januari 2017 om nog in aanmerking te komen voor de waardering van 2016. Heeft u de waardecheque al in huis? Lever deze dan uiterlijk 13 januari 2017 in bij ’t Bint.

 • Oirschot blijvend verbonden

  (13-12-2016)

  Tijdens de inloop- en inspraakavond Oirschot blijvend verbonden op 8 november in het gemeentehuis heeft de comitégroep "Houdt de Groene Corridor open" ongeveer 3000 handtekeningen aangeboden aan wethouder van Hoek. De handtekeningen zijn voor de gemeenteraad aanleiding om aan tafel te gaan met de gemeenteraad van Eindhoven. Op woensdag 23 november hebben de raden van Oirschot en Eindhoven met elkaar gesproken over de Oirschotsedijk.

  Lees verder
 • Reparatiewerkzaamheden aan asfaltwegen

  (13-12-2016)

  In opdracht van de gemeente Oirschot gaat Asfalt-Onderhoud b.v. uit Renswoude plaatselijke reparaties uitvoeren aan asfaltwegen. Op diverse plaatsen worden er reparaties uitgevoerd, zoals herstel van gevaarlijke opdruk door boomwortels, randschades en herstel van asfaltwegen waar tijdelijk klinkers in zijn gelegd.

  Lees verder
 • Erfgoedbeleid Oirschot

  (12-12-2016)

  De gemeente Oirschot telt maar liefst 320 beschermde rijks- en gemeentelijke monumenten, twee beschermde dorpsgezichten en elf unieke natuurgebieden: daarmee is Oirschot één van de grootste monumentengemeenten van Nederland. Het hebben van een erfgoedbeleid is daarom heel belangrijk. In de afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen rondom het erfgoedbeleid.

  Lees verder
 • Inschrijving Afvalbingo Landelijke Opschoondag 2017 geopend!

  (12-12-2016)

  Houd je agenda schoon!
  Op zaterdag 25 maart 2017 is de Landelijke Opschoondag en de gemeente Oirschot doet weer mee. Ook dit jaar organiseren we de Afvalbingo. De inschrijving voor groepen, verenigingen en clubs is geopend!

  Lees verder
 • Ontwikkelingen AVO Westelbeers

  (08-12-2016)

  De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met een hoge instroom van asielzoekers in ons land. Inmiddels is het aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland flink afgenomen. Door deze afname en het aantal extra opvangplekken dat de laatste jaren is gerealiseerd heeft COA alle opvanglocaties in ons land, waaronder avo Westelbeers opnieuw bekeken. In dit kader heeft het COA onlangs besloten om geen nieuwe asielzoekers meer in AVO Westelbeers op te vangen. De locatie blijft gedurende de periode van de bestuursovereenkomst, tot mei 2018, wel in stand als bufferlocatie.

  Lees verder
 • Woningbouwprojecten in één oogopslag

  (02-12-2016)

  In onze gemeente wordt flink gebouwd. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe woningen opgeleverd en nog steeds zijn er op diverse plekken in onze gemeente woningbouwprojecten in volle gang. Tijd om de balans eens op te maken en inzichtelijk te maken waar we hebben gebouwd (of nog steeds bouwen) en voor wie!

  Lees verder
 • Landcoöperatie dal van de kleine beerze genomineerd voor de kempentrofee

  (02-12-2016)

  De Brabantse Kempentrofee is een aanmoedigingsprijs voor bedrijven, organisaties en personen om innovatie en samenwerking in de regio de Kempen te stimuleren.

  Lees verder
 • Rectificatie Groot Bijstervelt in ED

  (02-12-2016)

  In het artikel over de plannen voor het voormalige klooster Groot Bijstervelt in Oirschot, vrijdag in het ED, stond een storende fout. In het te bouwen koetshuis komen niet zestig wooneenheden, zoals werd gemeld, maar zestien. Zaterdag komt er een rectificatie in het Eindhovens Dagblad.

 • VB2 Vastgoed neemt beheer en ontwikkeling monumentaal landgoed ter hand

  (01-12-2016)

  Nieuwe toekomst Groot Bijstervelt
  Op 29 november heeft het Oirschotse college besloten om het beheer en de ontwikkeling van Groot Bijstervelt over te dragen aan VB2 Vastgoed uit Oirschot. Eind december wordt de gemeenteraad voorgesteld om over de randvoorwaarden een finaal besluit te nemen.

  Lees verder
 • Starterslening één jaar verlengd voor nieuwbouwwoningen

  (28-11-2016)

  De gemeenteraad heeft besloten om de regeling startersleningen voor nieuwbouwwoningen met één jaar te verlengen, dus tot en met 31 december 2017. Deze mogelijkheid zou eindigen per 31 december 2016 maar er lopen nog verschillende CPO-projecten in Middelbeers, Spoordonk en Oostelbeers.

  Lees verder
 • Wegwerkzaamheden Spreeuwelsedijk in Westelbeers

  (23-11-2016)

  Voor de aanleg van de snelheidsremmende maatregelen wordt de Spreeuwelsedijk (tussen de Schepersstraat en EIGENTIJDSERF) vanaf maandag 28 november tot en met 30 november afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer.

  Lees verder
 • Doe en denk mee over de verbreding van de A58 in Team Oirschot!

  (22-11-2016)

  De snelweg A58 wordt bij Oirschot in 2020 verbreed van twee-keer-twee naar twee-keer-drie rijstroken. De komende maanden gaan de gemeente Oirschot en Rijkswaterstaat in samenwerking met FeddesOlthof landschapsarchitecten werken aan de inpassingsvisie voor de A58 bij Oirschot. Denkt u ook mee?

  Lees verder
 • Wie worden de nieuwe sporthelden van Oirschot?

  (19-11-2016)

  Na vier succesvolle edities gaat het Sportgala van Oirschot ook dit jaar door. Op zaterdag 14 januari 2017 vindt het vijfde Sportgala plaats. Dit jaar wordt deze geweldige avond georganiseerd in Sportcentrum De Kemmer in Oirschot.

  Lees verder
 • Groene Corridor wel of niet open voor auto’s?

  (18-11-2016)

  Op 8 november ontving ik van het comité ‘Houd de Groene Corridor open voor auto’s’ een petitie met circa 1000 handtekeningen en 1880 online sympathiebetuigingen. De boodschap is duidelijk: afsluiten van de Oirschotsedijk voor auto’s is niet acceptabel. Ik begrijp de ongerustheid en we gaan er dan ook serieus mee om bij de afweging van alle reacties.

  Lees verder
 • Drukte verwacht aanvragen van reisdocumenten

  (18-11-2016)

  De komende maanden verwacht de gemeente dat veel inwoners een aanvraag doen voor een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart. In december 2011 heeft de gemeente veel reisdocumenten uitgegeven aan kinderen.

  Lees verder
 • Gemeente test nieuw klantcontactsysteem

  (17-11-2016)

  We werken aan de verbetering van onze dienstverlening. U kunt hier tijdelijk hinder van ondervinden als u ons belt. Doordat we trainingen volgen en een test uitvoeren met een nieuw computersysteem, kan de wachttijd langer zijn dan normaal.

  Lees verder
 • Afsluiting kruising ’t Kasteeltje / Den Heuvel

  (17-11-2016)

  Vanaf maandag 28 november 2016 (07.00 uur) wordt de kruising ’t Kasteeltje / Den Heuvel voor doorgaand verkeer volledig afgesloten. Dit houdt in dat er vanaf de Kanaaldijk Noord richting Boterwijksestraat geen verkeer meer mogelijk is.

  Lees verder
 • Oirschot in Brainport

  (16-11-2016)

  Oirschot monumentaal, ondernemend en groen daar voelt de mens zich thuis. Deze drie pijlers maken Oirschot onderscheidend in de regio. Naast dat Oirschot tal van monumenten heeft en mooie natuur is Oirschot ondernemend. De ligging van Oirschot in de Brainport regio is daarvoor belangrijk. Burgemeester Ruud Severijns laat u dit graag zien.

  Lees verder
 • Ophokplicht voor commercieel gehouden vogels

  (10-11-2016)

  Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft zojuist voor heel Nederland een ophok- en afschermplicht ingesteld voor alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild.

  Lees verder
 • Oirschot blijvend verbonden met nieuwe wegenstructuur

  (10-11-2016)

  Oirschot is geografisch zeer gunstig gesitueerd. Wij profiteren van onze positie binnen Brainport, waar de bedrijvigheid mede door de economische omstandigheden in een stroomversnelling zit. We kunnen daarvan profiteren door aan te haken op deze ontwikkelingen, zonder onze groene en monumentale leefomgeving in te leveren.

  Lees verder
 • Verzekeren voor minder geld

  (10-11-2016)

  De gemeente Oirschot heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Door hieraan deel te nemen, bent u beter verzekerd voor minder geld.

  Lees verder
 • Vergadering Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten

  (10-11-2016)

  Op 15 november 2016 vergadert het Algemeen Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten van 16.00-17.00 uur in het gemeentehuis van Bergeijk.

  Het is een openbare vergadering. Hier leest u de bijbehorende stukken.

 • Gemeente Oirschot gaat de OZB / WOZ aanslagen 2017 aanbieden via MijnOverheid

  (08-11-2016)

  MijnOverheid: uw persoonlijke website voor overheidszaken
  Nederland digitaliseert in hoog tempo. Ook de overheid biedt haar diensten steeds vaker digitaal aan. MijnOverheid biedt toegang tot uw berichten, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. 

  Lees verder
 • Samen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

  (03-11-2016)

  Innovatieve samenwerking bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven
  De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) presenteren gezamenlijke plannen om de bedrijventerreinen in de regio toekomstbestendig en vitaal te maken. Hiermee spelen de gemeenten in op de behoeften van ondernemers zodat zij kansrijke initiatieven in de regio kunnen waarmaken.

  Lees verder
 • Gemeente heet u welkom

  (03-11-2016)

  Publiekshal krijgt opfrisbeurt
  Wethouder Daenen opende op 1 november de nieuw ingerichte publiekshal van het gemeentehuis. Met een klein budget zorgden een aantal medewerkers voor een make-over van de hal. Gastvrijheid, warmte en een prettige sfeer stonden hierbij centraal.

  Lees verder
 • Inloopspreekuur Buurtbeheer/Dorpscafé Spoordonk

  (03-11-2016)

  Donderdag 10 november om 20.00 uur heeft Buurtbeheer / Dorpscafé Spoordonk een inloopspreekuur in Den Deel in Spoordonk. Hebt u vragen, meldingen of suggesties voor de leefbaarheid in uw wijk? U bent van harte welkom.

  Lees verder
 • Ondernemers zetten Oirschot op de kaart

  (03-11-2016)

  Een groep enthousiaste Oirschotse ondernemers is  samen aan het bouwen aan een toekomstbestendig Oirschot in het project ‘’Ik Onderneem’’! Wat levert het op?

  Lees verder
 • Alternatieve binnendoorweg voor auto’s naar Eindhoven

  (03-11-2016)

  Stevig aanpakken van het wegennet tussen Oirschot en Eindhoven is een must vanwege de economische groei van Brainport en de nodige ontsluiting van het verkeer.

  Lees verder
 • Goed voor elkaar

  (31-10-2016)

  Van 7 tot en met 11 november organiseert Welzijn Best Oirschot het "Goed voor elkaar festival" (voorheen 'Vrijwilligersacademie'). Dit ‘’festival’’ is speciaal voor vrijwilligers en mantelzorgers. Zij krijgen de kans om verschillende workshops te volgen.

  Lees verder
 • Start cursus Digisterker: werken met de e-overheid

  (29-10-2016)

  Steeds meer zaken met de overheid kunt u digitaal regelen. Niet voor iedereen is dat even makkelijk. Daarom biedt Bibliotheek De Kempen samen met KBO Oirschot een speciale cursus aan, genaamd ‘Digisterker: werken met de elektronische overheid’.

  Lees verder
 • Inspiratiebijeenkomst voor bewonersinitiatieven aan de groene corridor

  (28-10-2016)

  IVN Brabant organiseert op donderdag 3 november van 19.00 – 22.00 uur een ‘Smederij’ voor iedereen die de Groene Corridor een warm hart toedraagt. Mensen met ideeën of een (buurt)initiatief om de omgeving van de Groene Corridor mooier en leuker te maken, kunnen tijdens deze bijeenkomst plannen smeden met medebewoners, experts en de beide gemeenten.

  Lees verder
 • Meld uw woning aan voor de Nationale Duurzame Huizen Route

  (28-10-2016)

  Veel mensen willen aan de slag met het energiezuinig maken van hun huis. Om u daarbij te helpen vindt er de Nationale Duurzame Huizen Route plaats op 5 en 12 november. Tijdens deze route delen huiseigenaren hun ervaringen met het duurzamer maken van hun woning.

  Lees verder
 • E-book over de gezondheid in de gemeente Oirschot staat nu online

  (28-10-2016)

  De GGD Brabant-Zuidoost heeft een thematisch e-book geschreven over gezondheid. Hierin kunt u alles lezen over hoe gezond de inwoners van de gemeente Oirschot zijn en hoe ze hun gezondheid ervaren.

  Lees verder
 • Van Gogh National Park maakt kans op titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’

  (25-10-2016)

  Van Gogh National Park is in de race voor de titel ‘Mooiste natuurgebied van Nederland’. Van 10 tot en met 31 oktober 2016 kan u via de speciale verkiezingswebsite www.mooistenatuurgebied.nl/vangoghnp stemmen op Brabants grootste natuurpark.

  Lees verder
 • Severijns stopt 1 oktober 2017 als burgemeester van Oirschot

  (24-10-2016)

  Ruud Severijns stopt per 1 oktober 2017 als burgemeester van Oirschot. Hierover heeft hij de gemeenteraad geïnformeerd.

  Lees verder
 • Uitnodiging Symposium; Kennis maken met de wijkteams en kernteams

  (24-10-2016)

  De gemeente Oirschot organiseert voor de vierde keer een symposium Samen Leven Oirschot. Deze vorm van samenwerken en kennisdelen willen wij als gemeente voort zetten. Dit keer organiseren wij het symposium in samenwerking met WIJzer en Welzijn Best Oirschot (WBO).

  Lees verder
 • Op de agenda van de raad 1 november

  (24-10-2016)

  Op dinsdag 1 november 2016 vinden de volgende openbare bijeenkomsten van de raad plaats:

  Lees verder
 • Onze monumenten onder de loep

  (24-10-2016)

  Oirschot heeft veel erfgoed. Daaronder bevinden zich talloze monumentale gebouwen en terreinen.  Naast 192 rijksmonumenten, telt de gemeente 169 gemeentelijke monumenten en circa 375 beeldbepalende bouwwerken.

  Lees verder
 • Samen Leven Oirschot: Kennis maken met de wijkteams

  (20-10-2016)

  Dit najaar zijn zowel de buitendienst van de gemeente Oirschot als Wijzer en Welzijn Best Oirschot (WBO) begonnen met werken in fysieke en sociale wijkteams. De buitendienst werkt in de hele gemeente met fysieke wijkteams, Wijzer en WBO starten in Spoordonk en De Beerzen met sociale wijkteams.

  Lees verder
 • Wildcrossers in Oirschot

  (18-10-2016)

  Met enige regelmaat zijn er in de bossen in onze gemeente wildcrossers actief. Wildcrossen is in onze gemeente niet toegestaan. We surveilleren daarom ook in het buitengebied om te controleren of er wildcrossers actief zijn.

  Lees verder
 • Ondernemen aan de Groene Corridor

  (18-10-2016)

  Maandagavond 10 oktober vond in Novotel Eindhoven de prijsuitreiking plaats van de prijsvraag ‘Ondernemen aan de Groene Corridor’. Uit 22 inzendingen koos de jury drie winnaars: het augmented reality idee Parc Mirage, de mobiele kippenhouderij de Ei-mobiel en de ploegentijdrit Time Trail. De winnaars krijgen ondersteuning en advies bij de verdere realisatie van hun plan.

  Lees verder
 • Verkeersmaatregelen Koolmond – Moorland - Kempenweg

  (18-10-2016)

  De gemeente Oirschot gaat de verkeerssituatie op de het kruispunt Moorland-Koolmond en de Kempenweg wijzigen. In de bestaande verkeerssituatie wordt regelmatig de verkeersdoorstroming op de Kempenweg belemmerd door voertuigen die de Kempenweg op- en afrijden.

  Lees verder
 • Van vluchteling naar vergunninghouder in Oirschot

  (18-10-2016)

  Gastvrij Oirschot
  Nederland is, net als de rest van Europa, in 2015 geconfronteerd met een zeer complexe en omvangrijke asielproblematiek. Voor de opvang van deze asielzoekers hebben Nederlandse gemeenten een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

  Lees verder
 • Informatie- en inspraakavond over de wegenstructuur rond Oirschot

  (17-10-2016)

  De gemeente gaat de inwoners zo breed mogelijk informeren over de toekomstige wegenstructuur en de motieven die daaraan te grondslag liggen. Het gaat om informatie over ‘Oirschot in Brainport’, de verbreding van de A58 en de weginfrastructuur Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best, maar ook om de langzaamverkeersbrug en de randweg van Oirschot.

  Lees verder
 • Wij zijn opzoek naar jou!

  (10-10-2016)

  Onze gemeente bruist van jongeren en daar willen wij graag mee samenwerken. Ben jij tussen de 16 en 25 jaar en wil jij meedenken over wat er in jouw gemeente gebeurt? Dan hebben we nieuws voor je!

  Lees verder
 • Sporten op kunstgrasvelden

  (10-10-2016)

  Op dit moment is naar aanleiding van een reportage in Zembla aandacht in de media over de mogelijke gezondheidsrisico’s verbonden aan het gebruik van kunstgrasvelden. Het gaat om de rubberkorrels (“rubbergranulaat”) die ingestrooid worden bij kunstgras voetbalvelden.

  Lees verder
 • De Meeuw treft schikking met gemeente Oirschot over aankoop Groot Bijstervelt

  (14-07-2016)

  Op donderdag 14 juli 2016 hebben de gemeente Oirschot en De Meeuw Groep B.V. (verder De Meeuw) een schikking getroffen.

  Lees verder
 • Nieuwe ronde erfbeplantingsproject PlantenNu

  (01-07-2016)

  Afgelopen drie jaar zijn vier rondes van het project ‘PlantenNu Het Groene Woud’ uitgevoerd. Het project is mogelijk gemaakt door Streekfonds Het Groene Woud en Deltaplan voor het Landschap.

  Lees verder
 • Definitief invoering blauwe zone bij De Poort

  (30-06-2016)

  Het parkeerterrein bij winkelcentrum De Poort kan bij tijden erg druk zijn. Op verzoek van de winkeliers en na overleg met het centrummanagement, de beheerder van de parkeerkelder, omwonenden en gebruikers van de commerciële ruimtes in De Enck is een proef ingesteld sinds maart 2014. Na evaluatie van de proef is deze als succesvol beschouwd door de betrokkenen.

  Lees verder
 • Brandveiligheid bij veehouderijen

  (29-06-2016)

  De Gemeente Oirschot telt een groot aantal veehouderijen. Naast een gezond leefklimaat voor de ondernemer en omliggende buurtbewoners is ook de (brand-)veiligheid een belangrijk punt.

  Lees verder
 • Nieuw raadslid: Marienette Wemelsfelder

  (29-06-2016)

  Toen “onze” Piet van Esch besloot om een stapje terug te doen uit de politiek en ik gevraagd werd om de vrijgekomen plaats in de gemeenteraad voor D66 in te nemen, hoefde ik niet lang na te denken. Natuurlijk gaf ik mijn “ja” woord.

  Lees verder
 • Nieuw raadslid: Erik Strijbos

  (29-06-2016)

  Als je me kent, dan is dat waarschijnlijk vanwege het stripverhaal over Oirschot dat ik tekende, of vanwege mijn rol in het politieke JongerenPanel, waar ik me steeds heb ingezet voor betaalbare jongerenwoningen.

  Lees verder
 • Kadernota 2017 unaniem vastgesteld door gemeenteraad

  (29-06-2016)

  Afgelopen dinsdag heeft de gemeenteraad de Kadernota 2017 vastgesteld. Deze Kadernota sorteert voor op de begroting die in het najaar wordt vastgesteld.

  Lees verder
 • Brandweerposten in Oirschot

  (29-06-2016)

  Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig
  Brandweer Brabant-Zuidoost heeft circa 1500 medewerkers. Zij werken vanuit 36 posten in de regio. In de gemeente Oirschot staan 2 brandweerposten: Oirschot en De Beerzen. Vanuit deze posten staan gemotiveerde en deskundige plaatsgenoten dag en nacht voor u klaar.

  Lees verder
 • Gemeente Oirschot en VB2 Vastgoed in gesprek over de herontwikkeling van voormalig kloostercomplex Groot Bijstervelt

  (21-06-2016)

  VB2 Vastgoed uit Oirschot heeft het beste plan ingediend voor de herontwikkeling van Groot Bijstervelt. VB2 Vastgoed is van plan om op deze plek een hoogwaardige levensloopbestendige woon-zorg voorziening te realiseren.

  Lees verder
 • Start project ‘Bloeiende Kempen’ voor wilde bijen

  (20-06-2016)

  Op initiatief van Stichting Food4Bees slaan zes gemeenten in de Kempen de handen ineen om in 2016 een extra impuls te geven aan het leefgebied van wilde bijen.

  Lees verder
 • Koersnotitie “Gastvrij Oirschot”

  (06-04-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april de concept koersnotitie “Gastvrij Oirschot” vastgesteld. In deze notitie wordt op hoofdlijnen de visie van de gemeente weergegeven voor wat betreft de opvang van vluchtelingen en huisvesting van asielzoekers in de komende jaren. Het college wil hierover de komende weken graag in gesprek met haar inwoners.  

  Lees verder
 • Gezamenlijke aanpak opvang vluchtelingen Kempengemeenten

  (01-04-2016)

  De verhoogde vluchtelingeninstroom zet zich de komende jaren naar verwachting voort. Het huidige aantal opvangplekken is onvoldoende om deze vluchtelingenstroom op te kunnen vangen. Van alle provincies en gemeenten wordt daarom extra inzet verwacht om deze opvangplekken én huisvesting voor vergunninghouders in 2016 (en verder) te realiseren. De Brabantse commissaris van de Koning, Wim van de Donk doet een dringende oproep aan Brabantse gemeenten om deze extra opgaven in gezamenlijkheid op te pakken.

  Lees verder
 • Anitmatiefilm over toekomstplannen rondom Moorland

  (25-02-2016)

  Afgelopen maandagavond heeft er een bewoners bijeenkomst plaats gevonden over de Groene Corridor. Gemeente Oirschot ziet kansen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid.

  Lees verder
 • Onroerendezaakbelasting

  (16-02-2016)

  WOZ-beschikking
  In alle Nederlandse gemeenten wordt Onroerendezaakbelasting (OZB) geheven. Dit is een belasting voor alle woningen en niet-woningen die binnen de gemeente liggen.

  Lees verder
 • Aangenaam wonen in Moorland Oirschot.

  (06-02-2016)

  Nieuwbouwwijk Moorland is Oirschots jongste wijk, enkel door het water gescheiden van het centrum met alle voorzieningen in de buurt. In mei is het zo ver, dan start de bouw van de 19 huurappartementen en 10 huurwoningen in Moorland.

  Lees verder
 • Eerste vergunninghouders arriveren op korte termijn in Westelbeers

  (08-01-2016)

  Omgevingsvergunning voor avo Westelbeers is verleend
  Vorige week heeft het college van B&W de omgevingsvergunning verleend voor de tijdelijke vestiging van een aanvullende asielopvang (avo) in Westelbeers.

  Lees verder
 • Inwoners beoordelen dienstverlening gemeente met 6,6.

  (04-12-2015)

  In oktober vroegen we u via een vragenlijst wat u vindt van de dienstverlening van de gemeente. We willen namelijk investeren in het verbeteren van die dienstverlening.

  Lees verder
 • Wonen, welzijn en zorg voortaan onder één dak

  (20-11-2015)

  Per 1 december 2015 verhuist het kantoor van Wooninc. naar Sociaal Cultureel Centrum De Enck aan De Loop 67 in Oirschot.

  Lees verder
 • Mogelijke asielopvang bij Den Beerschen Bak

  (06-11-2015)

  Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een aanbod ontvangen van Den Beerschen Bak in Westelbeers om haar bungalowpark beschikbaar te stellen voor de mogelijke opvang van 212 asielzoekers/vluchtelingen gedurende twee jaar.

  Lees verder
 • COA en gemeenteraad Oirschot onderzoeken aanbod vluchtelingenopvang in Den Beerschen Bak

  (31-10-2015)

  De gemeenteraad van Oirschot is sinds eind september op zoek naar geschikte locaties voor de opvang van vluchtelingen in de gemeente. De raad wil namelijk meewerken aan een snelle en menswaardige opvang van vluchtelingen in de gemeente.

  Lees verder
 • Wat vindt u van onze dienstverlening?

  (12-10-2015)

  De gemeente Oirschot wil u graag zo goed mogelijk van dienst zijn. We willen u snel een goed antwoord geven op uw vragen. We zijn benieuwd hoe u op dit moment onze dienstverlening waardeert.

  Lees verder
 • Herfstblad 2015

  (22-09-2015)

  In de herfstperiode plaatst de gemeente Oirschot bladkorven waar u bladeren in kwijt kunt. Op deze manier hoeft u de herfstbladeren niet in uw eigen container te stoppen. Daarnaast komt de veegwagen van de gemeente regelmatig langs.

  Lees verder
 • Heeft u een vraag aan de gemeente? Stel hem via WhatsApp!

  (07-09-2015)

  Uw vragen aan de gemeente kunt u voortaan ook stellen via WhatsApp. Dit medium wordt door meer dan de helft van de Nederlanders gebruikt en is daardoor een mooie toevoeging aan de andere communicatiemiddelen van de gemeente.

  Lees verder
 • Verkoopprocedure Groot Bijstervelt gestart

  (23-07-2015)

  Op 30 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Oirschot besloten te starten met een onderhandse verkooppro-cedure van het montfortanenklooster Groot Bijstervelt.

  Lees verder
 • College streeft naar verkoop van Groot Bijstervelt vóór 1 januari 2016

  (19-06-2015)

  Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een meervoudig onderhandse verkoopprocedure te starten voor de verkoop van Groot Bijstervelt waarvoor alle initiatiefnemers, met uitzondering van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), worden uitgenodigd.

  Lees verder
 • Praat mee over wat er speelt rondom Oirschot!

  (12-06-2015)

  Een nieuwe omgevingsvisie voor Oirschot
  Het is goed wonen, werken en recreëren in Oirschot, daar zijn we het wel over eens! Maar tijden veranderen en vragen om nieuwe keuzes.

  Lees verder
 • Initiatieven voor Groot Bijstervelt presenteren zich op 28 mei

  (18-05-2015)

  Op 28 mei 2015 is er van 18.00 tot 22.00 uur een informatiemarkt en -bijeenkomst over alle initiatieven voor Groot Bijstervelt bij Hof van Solms in Oirschot.

  Lees verder
 • Wie zijn de initiatiefnemers voor Groot Bijstervelt?

  (01-05-2015)

  Er hebben zich nu 10 initiatiefnemers gemeld die hun plannen voor het voormalige montfortanenklooster Groot Bijstervelt gaan uitwerken. De raad en het college zijn zeer benieuwd naar de verdere uitwerking van de ideeën.

  Lees verder
 • Oirschot krijgt brug voor fietsers en voetgangers over kanaal

  (23-04-2015)

  Op 21 april sprak de gemeenteraad over de plannen voor de Groene Corridor en de brug voor fietsers en voetgangers over het Wilhelminakanaal.

  Lees verder
 • Initiatieven voor Groot Bijstervelt worden verder uitgewerkt

  (23-04-2015)

  De gemeente is eigenaar van Groot Bijstervelt, het voormalige Montfortanenklooster, en zoekt hier een passende bestemming voor.

  Lees verder
 • Brede verkenning initiatieven Groot Bijstervelt

  (08-04-2015)

  Op dinsdag 7 april heeft het college in een besloten informatiebijeenkomst met de Raad gesproken over de ontwikkelingen op Groot Bijstervelt.

  Lees verder
 • Uitstel informatiemarkt 2 april over Groot Bijstervelt

  (01-04-2015)

  Eerder informeerden we u over de mogelijke komst van een opvanglocatie voor vluchtelingen in het klooster Groot Bijstervelt. Dinsdagavond 31 maart spraken de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders met elkaar over dit plan.

  Lees verder
 • Mogelijk nieuwe bestemming Groot Bijstervelt

  (24-03-2015)

  Op 18 maart 2015 heeft de gemeente Oirschot een officieel verzoek ontvangen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarin vragen ze of onze gemeente een opvanglocatie voor vluchtelingen beschikbaar heeft voor een periode van 10 jaar. Op 2 april vindt de informatieavond plaats. 
   

  Lees verder
 • Ontbinding koopovereenkomst Groot Bijstervelt

  (13-02-2015)

  De gemeente heeft besloten om over te gaan tot een formele ontbinding van de koopovereenkomst van Groot Bijstervelt met De Meeuw Groep BV (verder: De Meeuw). Daarbij stellen we De Meeuw aansprakelijk voor de schade die deze ontbinding met zich mee brengt.

  Lees verder
 • Nieuwe ontwikkelingen Groene Corridor (Eindhovensedijk - Oirschotsedijk)

  (27-11-2014)

  De gemeente Oirschot, de gemeente Eindhoven en Brabants Landschap hebben de afgelopen periode het initiatief genomen tot ontwikkeling van de Groene Corridor. Dit wordt een hoogwaardig recreatieve en ecologisch waardevolle verbinding tussen hartje Eindhoven en het marktplein in Oirschot.

  Lees verder
 • Digitaal burgerpanel Oirschot van start!

  (19-11-2014)

  Als gemeente maken we veel plannen voor Oirschot. We maken het beleid, en voeren dat uit. Dat doen we voor u als inwoner en daarom willen we ook graag weten wat u daarvan vindt. Uw mening is belangrijk: hoe meer we weten wat er speelt in de gemeente, hoe beter we ons beleid daarop kunnen afstemmen. Via het burgerpanel Oirschot kunt u makkelijk en snel uw mening laten weten. We nodigen u van harte uit om mee te doen.

  Lees verder
 • Gezocht: uw mooiste foto van Oirschot

  (07-02-2014)

  De gemeente Oirschot is op zoek naar de mooiste foto’s van onze gemeente. Met die foto’s willen we de gemeentegids 2014-2015 en de gemeentelijke website verfraaien. En de allermooiste foto… die komt op de voorkant van de gemeentegids!

  Lees verder
 • Helpt u mee om gladde wegen en paden te voorkomen?

  (13-12-2013)

  De winter staat weer voor de deur. Zodra we weten dat het glad kan worden, gaan we aan de slag om dit zo goed mogelijk te bestrijden.

  Lees verder
 • Foto van de maand gezocht!

  (30-07-2013)

  Sinds de gemeente Oirschot een nieuwe website heeft  willen we deze graag met foto’s uit onze gemeente verfraaien. Op de nieuwe website is voortaan een ‘foto van de maand’ te zien en deze kan door u ingezonden worden!

  Lees verder
 • Uitwerking plannen voor Groot Bijstervelt in volle gang

  (19-07-2013)

  Eind juni bereikte de gemeente een overeenkomst met de Meeuw Groep B.V. voor herbestemming van het voormalige klooster Groot Bijstervelt in Oirschot. In het complex wordt een openbaar toegankelijk museum met beeldentuin gerealiseerd.

  Lees verder
 • Passende herbestemming voor Groot Bijstervelt gevonden

  (28-06-2013)

  De gemeente Oirschot heeft overeenstemming bereikt met De Meeuw Groep B.V. over de herbestemming van het voormalige klooster Groot Bijstervelt. In het complex wordt een openbaar toegankelijk museum met beeldentuin gerealiseerd.

  Lees verder
 • Hoe maak je een afspraak met de gemeente Oirschot? Bekijk het filmpje!

  (03-06-2013)

  Vanaf 3 juni kunt u alleen nog maar op afspraak terecht bij de centrale balie. In een filmpje leggen we uit hoe u online een afspraak kunt maken.

  Lees verder