Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wilt u met uw nieuwe politieke partij meedoen? Registreer dan uiterlijk 20 december uw nieuwe politieke partij bij het centraal stembureau van de gemeente Oirschot.

Een partij registreren

U kunt een verzoek indienen door een brief te richten aan het centraal stembureau Oirschot (Deken Frankenstraat 3, 5688 AK in Oirschot). De bevoegde bestuurders mogen het registratieverzoek indienen. Wie dat zijn, staat in de statuten en het gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Wij vragen u om de volgende documenten bij te voegen:

  • de statuten (vastgelegd in een notariële akte);
  • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom;
  • een verklaring van de partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangende gemachtigde worden aangewezen. Deze gemachtigden hebben de bevoegdheid de inleveraars van kandidatenlijsten te machtigen de naam van de politieke partij boven de lijst te plaatsen.

Ook is het belangrijk dat u aangeeft hoe uw partij op de kandidatenlijst vermeld moet worden. Dit kan zijn:

  • de volledige naam van de partij;
  • de afkorting van de naam van de partij;
  • beiden.

Kosten

Voor de registratie van een politieke partij betaalt u een waarborgsom van € 112,50. Maak dit bedrag voor 20 december 2021 over naar rekeningnummer NL90BNGH0285076108 t.n.v. Gemeente Oirschot. Vermeld hierbij ‘Waarborgsom registratie + naam partij’. Deze waarborgsom krijgt u terug als uw partij, na de beslissing op het registratieverzoek, een geldige kandidatenlijst inlevert.

Registratie niet altijd nodig

In een aantal situaties hoeft u uw partij niet te registreren. Dit hoeft niet als u:

  • uw partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een geldige kandidatenlijst inleverde;
  • wilt deelnemen aan de verkiezingen met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet.
  • uw partij geregistreerd stond bij de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden (Artikel G 3 van de Kieswet)

Kandidatenlijst

Na registratie informeren we u over het inleveren van de kandidatenlijst en de bijbehorende ondersteuningsverklaringen. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van de persoon op de lijst die zijn of haar deelname aan de verkiezing ondersteunt. Wilt u meedoen met een blanco lijst? Laat dit dan even weten via verkiezingen@oirschot.nl zodat we u kunnen informeren.