Home » Actueel » Nieuws » Uitnodiging inloopbijeenkomst herinrichting provinciale weg N395 Hilvarenbeek-Oirschot

Uitnodiging inloopbijeenkomst herinrichting provinciale weg N395 Hilvarenbeek-Oirschot

De provincie bereidt momenteel de herinrichting van de N395 tussen Hilvarenbeek en Oirschot voor. Het doel is om de veiligheid van de weg en de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren.

Op maandag 20 februari vindt er van 16.00 tot 20.00 uur een eerste inloopbijeenkomst voor Oostelbeers plaats, in Ons Mevrouw aan Doornboomstraat 32 in Middelbeers.

De verkeersveiligheid op de N395 moet worden verbeterd, vooral voor fietsers. Ook de oversteekbaarheid in de dorpen en de doorstroming op de weg moeten aangepast worden en waar mogelijk worden maatregelen genomen om de leefbaarheid in de dorpen te vergroten.

Inloopbijeenkomst Oostelbeers maandag 20 februari

Logo provincie Noord-Brabant

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de herinrichting van de N395. Het gaat tijdens de bijeenkomst over het gedeelte in Oostelbeers, het bedrijventerrein de Scheper richting de A58 en de Wintelresedijk. We vertellen u graag de stand van zaken en de planning van het project. De informatieavond heeft een open karakter. Wij willen graag onze kennis over de lokale situatie aanvullen en wensen uit de omgeving verkennen.

Aankomende inloopbijeenkomsten N395

De provincie wil alle betrokkenen, aanwonenden en andere belanghebbenden informeren over de plannen en de planning. Daarnaast willen we graag informatie ophalen over knelpunten en kansen. Daarom worden er per gebied Oostelbeers, Middelbeers en Diessen inloopdagen (van 16:00 t/m 20:00 uur) georganiseerd.

In 2013/2014 heeft de provincie een planstudie voor de weg opgesteld. Hierin zijn de principes voor de herinrichting uitgewerkt. Komende tijd willen we deze plannen verder uitwerken en een contract opstellen voor de aannemer. De uitvoering is medio 2018/2019.

Meer informatie kunt u vinden op  www.brabant.nl. Het project geeft ook een digitale nieuwsbrief uit. Aanmelden kan bij Ilse van Schijndel via de mail ivschijndel@brabant.nl.