In verband met het woonrijp maken van de straat is De Kruik vanaf 21 oktober tot ongeveer eind december afgesloten voor doorgaand verkeer.