Bezit u een woning, gebouw of perceel, dan heeft u eind februari een aanslag OZB / WOZ-beschikking ontvangen. Op deze aanslag staat het te betalen bedrag aan OZB en de vastgestelde WOZ-waarde. Huurders (gebruikers) van woningen die belang hebben bij de vastgestelde WOZ-waarde in verband met het vaststellen van de huurprijs, ontvangen enkel een WOZ-beschikking; ze betalen géén OZB.

Aanslag/WOZ-beschikking digitaal ontvangen

Inwoners die zijn aangemeld bij MijnOverheid hebben de aanslag/beschikking in hun Berichtenbox op MijnOverheid.nl. Deze inwoners krijgen de aanslag dus niet meer via de post.

Informeel bezwaar 

We hebben een informele bezwaarperiode. Dat wil zeggen dat een taxateur een aantal dagen per week aanwezig is om uw vragen te beantwoorden en de gegevens met u te controleren en indien nodig direct aanpast. Hierdoor heeft u vóór het verstrijken van de formele bezwaartermijn van zes weken, een antwoord op uw vraag / bezwaar. U kunt een formulier invullen via www.oirschot.nl/belastingen . Als u vermeldt om welk pand het gaat en wat uw vragen zijn, nemen wij contact met u op.

Formeel bezwaar

Bent u alsnog nog van mening dat uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, dan kunt u hiertegen formeel bezwaar maken. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, dan zien we dat ook als een bezwaar tegen de aanslag OZB. Als de WOZ-waarde wordt verlaagd, wordt automatisch de aanslag OZB verlaagd.

Bezwaar maken via “no cure no pay” bureau, is dat écht gratis ?

Via advertenties en reclameflyers bieden bureaus en makelaars zich aan om voor u gratis bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking die u ontvangt. Dit klinkt goed: niet geschoten is altijd mis. Wie weet wordt de WOZ-waarde verlaagd en krijg je belastinggeld terug. Maar hoe werkt dit nu en is gratis wel écht gratis ?
Veel inwoners weten niet dat het deze bureaus puur om de kostenvergoeding gaat. Wanneer een WOZ-waarde namelijk wordt verlaagd, is de gemeente wettelijk verplicht een kostenvergoeding te betalen aan deze bureaus. Doordat we als gemeente veel bezwaren van bureaus ontvangen, schieten de kosten rondom de WOZ omhoog. Deze kosten moeten we vervolgens weer verhalen bij de inwoners via de OZB. Op die manier is helaas het “gratis” waar “no cure no pay” bureaus mee adverteren helemaal niet “gratis”. Uw eigen informele óf formele bezwaar wordt op dezelfde professionele manier beoordeeld en behandeld als een bezwaar dat wordt ingediend door een “no cure no pay” bureau. Het voordeel hiervan is dat er geen onnodige kostenvergoedingen worden geëist, waardoor uw bezwaar voor u dan ook echt gratis is.

Meer informatie 

Voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen en heffingen, waardebepaling van uw pand en de Wet WOZ kunt u terecht op www.oirschot.nl/belastingen. Op MijnOverheid.nl kunt u met uw DigiD inloggen en informatie vinden over de WOZ-waarde van uw woning. Naast de WOZ waarde kunt u ook het taxatieverslag inzien en downloaden. Meer algemene informatie over de wet WOZ leest u op www.wozinformatie.nl/publieksinformatie. Vragen? U kunt ook mailen naar belastingen@oirschot.nl.