Bezit u een woning, gebouw of perceel? Dan ontving u eind februari een aanslag OZB/ WOZ-beschikking. Op deze aanslag staat het te betalen bedrag aan OZB (Onroerendezaakbelasting) en de vastgestelde WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Huurders (gebruikers) van woningen die belang hebben bij de vastgestelde WOZ-waarde in verband met het vaststellen van de huurprijs, ontvangen enkel een WOZ-beschikking; ze betalen géén OZB.

Aanslag/WOZ-beschikking digitaal ontvangen

Inwoners die zijn aangemeld bij Mijn Overheid hebben de aanslag/beschikking in hun Berichtenbox op MijnOverheid.nl ontvangen. Deze inwoners ontvangen de aanslag dus niet meer via de post. 

Wijziging taxatie woningen WOZ

Bij een aantal woningen is de manier van taxeren veranderd ten opzichte van die van voorgaande jaren.

Voor de volgende categorieën woningen wordt de WOZ-waarde bepaald op basis van de gebruiksoppervlakte: rij- en hoekwoningen, 2^1 kapwoningen, geschakelde woningen en etagewoningen. Bij vrijstaande woningen is de WOZ-waarde nog bepaald op basis van de inhoud.

Covid-19 heeft nagenoeg geen effect op WOZ-waarden in 2021

De covid-19 maatregelen en de pandemie hebben grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Toch hebben de economische situatie en de covid-19 maatregelen nagenoeg geen gevolgen voor de WOZ-waarden in 2021. Dit hangt samen met het feit dat de WOZ-waarden voor 2021 worden bepaald naar de waardepeildatum 1 januari 2020. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.waarderingskamer.nl.

Informeel bezwaar 

Bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Maak dan gebruik van de informele bezwaarperiode. Het voordeel van het maken van informeel bezwaar voor u is de doorlooptijd. Binnen zes weken wordt het bezwaar afgehandeld. De taxateur neemt contact met u op en legt uit waarom de waarde juist of niet juist is. Om een informeel bezwaar in te dienen, vult u het formulier in via www.oirschot.nl/belastingen (kies voor WOZ-waarde). Als u vermeldt om welk pand het gaat en wat uw vragen zijn, nemen wij contact met u op. 

Formeel bezwaar

Bent u alsnog nog van mening dat uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, dan kunt u hiertegen formeel bezwaar maken. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, dan zien we dat ook als een bezwaar tegen de aanslag OZB. Als de WOZ-waarde wordt verlaagd, wordt automatisch de aanslag OZB verlaagd.

Bezwaar maken via “no cure no pay” bureau, is dat écht gratis?

Via advertenties en reclameflyers bieden bureaus en makelaars zich aan om voor u gratis bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking die u ontvangt. Dit klinkt goed: niet geschoten is altijd mis. Wie weet wordt de WOZ-waarde verlaagd en krijg je belastinggeld terug. Maar hoe werkt dit nu en is gratis wel écht gratis? Veel inwoners weten niet dat het deze bureaus puur om de kostenvergoeding gaat. Wanneer een WOZ-waarde namelijk wordt verlaagd, is de gemeente wettelijk verplicht een kostenvergoeding te betalen aan deze bureaus. Doordat we als gemeente veel bezwaren van bureaus ontvangen, schieten de kosten rondom de WOZ omhoog. Deze kosten moeten we vervolgens weer doorbelasten aan de inwoners via de OZB. Op die manier is helaas het “gratis” waar “no cure no pay” bureaus mee adverteren helemaal niet “gratis”. Uw eigen informele óf formele bezwaar wordt op dezelfde professionele manier beoordeeld en behandeld als een bezwaar dat wordt ingediend door een “no cure no pay” bureau. Het voordeel hiervan is dat er geen onnodige kostenvergoedingen worden geëist, waardoor uw bezwaar voor u dan ook echt gratis is.

Automatische incasso

Weet u dat u ook kunt betalen door middel van automatische incasso? Het bedrag van de aanslag wordt dan in acht maandelijkse termijnen geïncasseerd van uw rekening. 

Mogelijkheid van uitstel van betaling of betalingsregeling

Kunt u de aanslag niet in één keer betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Als u niet in de mogelijkheid bent om de aanslag voor de vervaldatum te betalen dan kunt u uitstel van betaling aanvragen. Voor beide mogelijk-heden moet u een verzoek indienen bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Oirschot. Stuur uw verzoek voor een betalingsregeling of uitstel van betaling binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet naar de gemeente. Dit verzoek kunt u zowel schriftelijk als per mail richten aan de invorderingsambtenaar. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen en heffingen, waardebepaling van uw pand en de Wet WOZ kunt u terecht op www.oirschot.nl/belastingen. Op MijnOverheid.nl kunt u met uw DigiD inloggen en informatie vinden over de WOZ-waarde van uw woning. Naast de WOZ waarde kunt u ook het taxatieverslag inzien en downloaden. Meer algemene informatie over de wet WOZ leest u op www.wozinformatie.nl. Vragen? U kunt ook mailen naar belastingen@oirschot.nl.

Logo VNG (vereniging van nederlandse gemeenten)