Dankwoord wethouder Ad van Beek namens het college van burgemeester en wethouders gemeente Oirschot

In de afgelopen weken hebben de scholen, gastouderopvangen en kinderopvangen in de gemeente Oirschot samen wekelijks (gemiddeld) 150 kinderen in de noodopvang opgevangen. In de voor hun bekende omgeving met vertrouwde gezichten. Pedagogische veiligheid, gezelligheid en structuur stonden voorop zodat hun ouders de samenleving draaiend konden houden terwijl vele anderen binnen moesten blijven. Naast de noodopvang hebben scholen ook aan al onze Oirschotse kinderen onderwijs op afstand geboden. 

Hiervoor spreken wij als college onze lof en dank uit want zonder de extra inspanningen van onze onderwijzers en pedagogische medewerkers was dit niet mogelijk geweest. Samen hebben wij de eerste fase doorlopen en ervoor gezorgd dat er geen kind tussen wal en schip viel. Vanaf 8 juni start er een nieuwe uitdaging: onderwijs en opvang mogen volledig starten in de nieuwe 1,5 meter samenleving met strenge hygiënische eisen, zonder knuffels en het beperken van nieuwe contacten. Ook in deze fase blijven wij samenwerken. Want alleen samen krijgen wij corona onder controle! Tot slot wensen wij alle kinderen, onderwijzers en pedagogische medewerkers weer heel veel succes en plezier op school!