Dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten de maatregelen rondom het coronavirus te verlengen tot 28 april. Dat betekent ook dat het opvangen van kinderen voor ouders met vitale beroepen verlengd wordt

Aanvraag noodopvang cruciale beroepsgroepen

Ouders of verzorgenden in een vitaal en cruciale beroep kunnen gebruik maken van de ‘noodopvang’ mits de kinderen geen klachten hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid.

Door deze noodopvang kunnen ouders gewoon naar hun werk en de samenleving zo draaiende houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Ook ouders of verzorgenden die in vitale bedrijven werken of onmisbaar zijn voor vitale processen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. 

In Oirschot is de kinderopvang van Korein, locatie Eindhovensedijk, klaar gemaakt voor een 24 uurs locatie. Komt u daarvoor in aanmerking dan vragen wij u onderstaand aanvraagformulier in te vullen.

Maakt u:

  1. Geen gebruik van de noodopvang en gaat u voor het eerst gebruik maken van noodopvang (voor-, buitenschoolse- of noodopvang op school). Tijdens de reguliere openingstijden tot 18:00 uur. Dan kunt u naar de kinderopvang of school van uw keuze. U kunt de ingevulde aanvraag inclusief het overzicht van gewenste dagen afgeven bij een medewerker van de opvanglocatie. 
  2. Al gebruik van de noodopvang in de reguliere openingsuren en moet nu een aanvraag indienen voor avond-, nacht- en/of weekendopvang. Dan kunt u de ingevulde aanvraag inclusief het van gewenste dagen afgeven bij een medewerker van uw huidige opvanglocatie.
  3. Geen gebruik van opvang en gaat u voor het eerst gebruikmaken van noodopvang en u doet een aanvraag  voor avond-, nacht- en/of weekend opvang. Dan kunt u de ingevulde aanvraagformulier inclusief het overzicht van gewenste dagen mailen naar A.fonseca@oirschot.nl.  Wij nemen dan contact met u op.

Aanvraagformulier noodopvang cruciale beroepsgroepen

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

Alle ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de gastouderopvang, kinderopvang of buitenschoolse opvang kunnen brengen krijgen binnenkort toch een rekening.

Ouders die deze rekening betalen, krijgen hun geld later terug van de kinderopvang instellingen. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Ouders die de kinderopvang rekening inclusief de eigen ouderbijdrage betalen behouden het recht op hun kinderopvangtoeslag en hun opvangplaatsen.  

Met deze maatregel wil het kabinet ervoor zorgen dat:

  • De kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden voor de ouders in een vitale en cruciale beroep. Zij kunnen hun werk in o.a. de zorg, transport, veiligheid en voedselketen blijven uitvoeren en de maatschappij draaiend houden.
  • Kinderopvang instellingen blijven bestaan en alle ouders straks weer een opvangplaats hebben.
  • Ouders hun recht op de kinderopvang toeslag behouden.

Gedurende deze periode waarin de kinderen geen gebruik maken van de kinderopvang hoeven ouders geen wijzigingen door te geven aan de belastingdienst.

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.