Op dit moment treffen we voorbereidingen voor woningbouwproject Veld 7 aan de Drieterskuil in Oirschot. Het is de bedoeling dat er in dit plan zo’n 60 woningen worden gebouwd. In Nederland is bij wet geregeld dat bij een woningbouwproject een archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd.

Daarom zijn er vorig jaar proefsleuven gegraven. Tijdens dit proefsleuvenonderzoek zijn er archeologische vondsten aangetroffen. Het gaat naar verwachting om meerdere woonerven uit 17e tot 19e eeuw. De vondsten worden de komende periode opgegraven door archeologen van BAAC.

Logo BAAC - Archeolie en Bouwhistorie

Meer weten? 

Op ons YouTube-kanaal (via QR-code) vindt u meerdere vlogs van archeoloog Simone over de voortgang. Ook kunt u interessante interviews bekijken.  

QR Code YouTube Kanaal Veld 7