In Oirschot hebben wij een Biodiversiteits-team (B-team) die in de gemeente verschillende projecten en plannen opzet om de biodiversiteit te verbeteren of onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn ze ook in te schakelen voor advies voor verschillende projecten die bijdragen aan de biodiversiteit.

Een greep uit de projecten die zij afgelopen jaren hebben uitgevoerd:

  • Plaatsen broedkasten voor de Grote gele kwikstaart en monitoren broedsel;
  • Brochures gemaakt en met kinderen activiteiten over egels georganiseerd;
  • Op markt en buurtschappen informatie verstrekt over biodiversiteit;
  • Verstrekken van struiken en planten voor bewoners buitengebied Oirschot ter bevordering van de bijen- en vlinderstand;
  • Verstrekken van zaaigoed ter bevordering van de leefomstandigheden van de patrijs;
  • Aanleggen vlindertuin in de Notel;
  • Insectenhotels gemaakt zodat meer insecten de kans krijgen om zich voort te planten en te overwinteren.

De mannen van het B-team vergaderen elke één à twee maanden. Heb jij een project waarover je advies wil? Of een idee voor een project? Of wil je jezelf misschien wel aansluiten bij het B-team? Meld jezelf dan bij Jan van Heerbeek via jan@vanheerbeek.nl.