Alle spreekuren, inlopen, bijeenkomsten en afspraken op locatie van WIJzer komen te vervallen.