Het college van de gemeente Oirschot stelt de gemeenteraad voor een samenwerking aan te gaan met ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte voor de aankoop van het agrarische bedrijf aan de Logtsebaan 2 in Oirschot. Daarmee wordt de uitbreiding van intensieve veehouderij definitief van de baan gehaald. Het voorstel staat op de raadsagenda van dinsdag 21 juni.

Aan de Logtsebaan 2 in Oirschot is een varkenshouderij gevestigd. De eigenaar van de varkenshouderij wil het bedrijf fors uitbreiden. Het college van B&W vindt deze grootschalige uitbreiding onwenselijk vanwege de ligging nabij de Kampina & Oisterwijkse Vennen. Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte is ingeschakeld om in gesprek te gaan met de eigenaar van de locatie, met als doel deze locatie aan te kopen.  Inmiddels is er overeenstemming bereikt. Wethouder Joep van de Ven: “Als de gemeenteraad akkoord gaat met dit voorstel, kan ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte het agrarische bedrijf aankopen. Hiermee komt er voor omwonenden en voor betrokken natuurorganisaties duidelijkheid aan een langlopend dossier. Ik hoop dat dit rust geeft in het buitengebied van Oirschot.”

Vervolgstappen

Met tussenkomst van ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte kan het agrarische bedrijf met gesloten beurs worden aangekocht. Na aankoop gaat de ontwikkelmaatschappij de aanwezige stallen slopen. Daarna wordt een ruimtelijk traject gestart om de voormalige bedrijfswoning een woonbestemming te geven en het perceel met woonhuis te verkopen. Daarmee wordt een deel van de aankoopkosten terugverdiend. Het overige deel verdient Ruimte voor Ruimte terug via een woningbouwontwikkeling in Middelbeers.