Wat is het?

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het bepaalt wat je mag bouwen en hoe gebouwen en terreinen gebruikt mogen worden. Daarnaast geeft het bestemmingsplan aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca zich (mogen) bevinden en welke grond bedoeld is voor wegen en groen. Ook staan er regels in over hoe je mag bouwen: de diepte, hoogte en afmetingen van bebouwing en waar bijvoorbeeld een dakterras mag komen.

Hoe werkt het?

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied of perceel is? Bekijk dan het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl.

  • Valt uw initiatief binnen de regels van het bestemmingsplan?
    Dan heeft u vaak nog wel een omgevingsvergunning nodig. Om na te gaan of en zo ja, welke vergunning(en) u nodig heeft, kunt u een vergunningcheck doen bij het Omgevingsloket online.

 

  • Wijkt uw initiatief af van de regels van het bestemmingsplan?
    Dan kunt u bij ons een verzoek indienen om het bestemmingsplan aan te passen. U vindt meer informatie bij Bestemmingsplan aanpassen. Wij raden u hierbij aan om eerst een Principeverzoek bij ons in te dienen. Zo kunnen wij onderzoeken of uw initiatief kans van slagen heeft. Op die manier voorkomt u een afwijzing en kunt u uw initiatief eventueel nog aanpassen voordat u een officiële aanvraag indient.

Komt u er niet uit of wilt u meer weten?

Neem dan contact op met ons via het contactformulier

Heeft u gevonden wat u zocht?