Op 30 maart jongstleden stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Ekerschot Noord vast. Het plan van ruim 150 woningen bevat een mix van koopwoningen, kavels en huurappartementen. Ook onderzoeken we nog de haalbaarheid van een CPO-project voor starters. Inschrijven voor de woningen is nog niet mogelijk, want de bestemmingsplanprocedure loopt nog. Blijf op de hoogte van dit bestemmingsplan via: www.oirschot.nl/woningbouw.