Home » Bestuur en Beleid » Gemeenteraad » Agenda » Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 20-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Oirschot, raadszaal
Tijd:21:00-23:00
Voorzitter:Judith Keijzers-Verschelling
Dit item is verlopen op 21-11-2018.

extra openbare besluitvormende raadsvergadering

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Inspreekrecht Bekijk dit agendapunt online

3 Trekking stemcijfer Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5 Besluitenlijst Openbare raadsvergaderingen van 29 oktober en 30 oktober 2018 Bekijk dit agendapunt online

6 Ingekomen stukken en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

A. GEEN DISCUSSIE VERWACHT TOT BESLUITVORMING

7 Winkeltijdenverordening Oirschot 2019 Bekijk dit agendapunt online

8 Vaststellen Bestemmingsplan Peperstraat ongenummerd tussen 6 en 8 Oirschot Bekijk dit agendapunt online

9 Vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied, herziening De Maneschijn 4 Oostelbeers Bekijk dit agendapunt online

10 Onttrekking aan de openbaarheid deel Wit Hollandweg Bekijk dit agendapunt online

B. DISCUSSIE VERWACHT TOT BESLUITVORMING

11 Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Krediet bedrijvenpark Westfields fase II en III Bekijk dit agendapunt online

13 Motie buiten de orde D66: Effectieve voorlichting voor een hoge vaccinatiegraad Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

14 Sluiting Bekijk dit agendapunt online