Home » Bestuur en Beleid » Financiën » Begroting

Begroting

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. Daarin staan de plannen die het college heeft gemaakt voor het volgend jaar. Er staat ook bij wat die plannen kosten en hoe ze betaald worden. De begroting is verdeeld in tien zogenaamde programma's, tien hoofdlijnen van beleid. Bij elk programma wordt aangegeven wat de gemeente in het komende jaar op dat gebied wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat dat programma in z'n totaal mag kosten. De gemeenteraad bekijkt of de programma's en de bijbehorende kosten goed zijn ingevuld. De details worden vervolgens door het college ingevuld en uitgevoerd.

Hieronder vindt u de begrotingen van de afgelopen jaren.