Home » Bestuur en Beleid » Besluiten » Raadsinformatiebrief over Bibliotheek De Kempen

Raadsinformatiebrief over Bibliotheek De Kempen

De samenwerkende gemeenten (Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Oirschot, Reusel -de Mierden en Valkenswaard) en Bibliotheek De Kempen (BDK) organiseren samen het bibliotheekwerk in de regio. De gemeenten en de bibliotheek hebben hun gezamenlijke visie met betrekking tot dit bibliotheekwerk vastgelegd in een strategische visie. Afspraken rondom de feitelijke uitvoering zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Zowel de overeenkomst als de strategische visie zijn begin 2018 vernieuwd en vastgesteld door de deelnemende gemeenten. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u hierover.

Raadsinformatiebrief over Bibliotheek De Kempen