Home » Bestuur en Beleid » Bestuurlijke Toekomst

Bestuurlijke Toekomst

Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de mens zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities, die we ook in de toekomst waar willen blijven maken. We willen dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een optimale dienstverlening. We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen onze maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Zijn we als kleine zelfstandige gemeente ook in de toekomst nog in staat om dit waar te maken? Biedt de huidige positie van Oirschot in de regio de beste mogelijkheden voor onze inwoners en ondernemers?

Om op deze en andere vragen antwoord te geven besloot de gemeenteraad eind 2016 opnieuw het gesprek te voeren hierover met de samenleving. Het doel? Komen tot een toekomstbestendige keuze over de (bestuurlijke) toekomst van Oirschot.

Besluit

Op 21 november 2017 vond een besluitvormende raadsbijeenkomst plaats over de bestuurlijke toekomst van Oirschot. De gemeenteraad kiest unaniem voor zelfstandigheid, met als stip op de horizon een toekomstbestendige grote stadsregio Eindhoven.

Raadsbesluit
De gemeenteraad kiest, na een stevig debat tijdens de raadsvergadering, unaniem voor het behoud van een zelfstandige gemeente. Een zelfstandige en krachtige gemeente waar we trots op zijn. Een gemeente met een duidelijke identiteit, zowel gericht op de stad als het platteland. De raad ziet als stip op de horizon een sterke grote stadsregio Eindhoven waarin Oirschot steeds meer samenwerkt met andere gemeenten en gemeentegrenzen langzaam vervagen.

Korte termijn
Om als gemeente Oirschot klaar te zijn voor een intensieve samenwerking met de regio is het belangrijk dat de raad op korte termijn keuzes maakt.  Per onderwerp bepaalt de raad uiterlijk in september 2018 of we dit onderwerp lokaal oppakken of dat we hiervoor samenwerken met de regio. Bij onderwerpen waarbij de raad kiest  voor samenwerking met de regio kiezen we één duidelijke samenwerkingspartner. Voor bepaalde onderwerpen kan dat de stadsregio Eindhoven zijn, voor andere onderwerpen lijkt een samenwerking met De Kempen het meest logisch. We maken hierdoor onze positie in de regio duidelijk en sluiten aan bij de roep vanuit de samenleving om keuzes te maken.

Middellange termijn
Als het gaat om ‘’samenwerking’’ kiest de raad ervoor om de komende jaren te werken op basis van een strategisch stappenplan.  Dat houdt in dat de raad in 2020 en 2022 op nieuw samen komt om strategische keuzes te maken. Is zelfstandigheid dan nog steeds het beste uitgangspunt om vanuit een zo krachtig mogelijke positie klaar te zijn voor de toekomst? Of zijn er ontwikkelingen die leiden tot andere strategische keuzes?

Het raadsbesluit leest u hier.

Vervolg

De gemeenteraad heeft de uitvoering van het besluit in handen van het college van B&W gelegd. De komende maanden gaat het college aan de slag met het opstellen van een advies aan de gemeenteraad over samenwerkingspartners per thema. Het college adviseert per thema welke samenwerkingspartner het meest logisch en meest wenselijk zijn voor onze gemeente en de inwoners. De gemeenteraad neemt hierover uiterlijk in september 2018 een besluit. Het college stelt in januari 2018 een projectplan vast waarin zij het vervolg proces beschrijven.  

Parallel daaraan heeft de Provincie Noord-Brabant heeft een onafhankelijke procesbegeleider de opdracht gegeven om de afgelopen periode een onderzoek uit te voeren naar de bestuurlijke toekomst van de Kempengemeenten. Woensdag 21 februari hebben alle Kempengemeenten het rapport ontvangen. Het rapport leest u hier.

Wat hebben we gedaan?

De gemeenteraad van Oirschot vindt het belangrijk om te weten hoe onze inwoners, onze organisaties en onze ondernemers denken voordat zij een besluit neemt. We hebben daarom in 2017 een intensief traject doorlopen waarin we inwoners, jongeren, organisaties, ondernemers, regionale stakeholders en omliggende gemeenten bevraagd hebben. De gemeenteraad heeft alle informatie gebruikt bij haar afwegingen om te komen tot besluitvorming in december 2017. Het College en de gemeenteraad gebruiken de opgehaalde informatie de komende maanden opnieuw bij het vervolgproces tot en met september 2018: het maken van keuzes per thema.

We hebben de informatie op verschillende manieren uit de samenleving opgehaald:

We hebben daarnaast feitelijke (statistische) informatie verzameld en hebben onze maatschappelijke opgaven in beeld gebracht. Ook hebben we een beeld geschetst van onze identiteit; wie zijn we? Deze informatie is van belang om een zorgvuldig en beargumenteerd besluit te kunnen nemen over de toekomst van onze gemeente. Hieronder ziet u een animatiefilm waarmee we u alle input presenteren.

Lees hier de presentatie

Informatie

Alle onderliggende stukken, verslagen, onderzoeken en rapportages over dit project kunt u hier terugvinden.

U vindt hier de Nota Bestuurlijke Toekomst

Andere achtergrondinformatie over dit onderwerp vindt u in de digitale bibliotheek onderaan deze pagina.

Vragen, suggesties of ideeën?

Uw input is altijd welkom. Wilt u iets kwijt aan ons dan kunt u contact opnemen met Kitty Schijven, projectleider ‘’bestuurlijke toekomst Oirschot’’ via telefoonnummer (0499) 58 33 33, e-mail: bestuurlijketoekomst@oirschot.nl.

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Noord-Brabant.

Digitale bibliotheek