Home » Bestuur en Beleid » Bestuurlijke Toekomst

Bestuurlijke Toekomst

Blijft Oirschot een zelfstandige gemeente? Gaan we meer samenwerken of samenvoegen? Met Eindhoven, de Kempen of…

Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de mens zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities, die we ook in de toekomst waar willen blijven maken. We willen dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een optimale dienstverlening. We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen onze maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Zijn we als kleine zelfstandige gemeente ook in de toekomst nog in staat om dit waar te maken? Biedt de huidige positie van Oirschot in de regio de beste mogelijkheden voor onze inwoners en ondernemers?

Om op deze en andere vragen antwoord te geven besloot de gemeenteraad eind 2016 opnieuw het gesprek te voeren hierover met de samenleving. Het doel? Komen tot een toekomstbestendige keuze over de (bestuurlijke) toekomst van Oirschot.

Wat hebben we gedaan?

Om een besluit over de bestuurlijke toekomst te kunnen nemen wil de gemeenteraad weten hoe onze inwoners, onze organisaties en onze ondernemers hierover denken. Ook wil de raad weten hoe vanuit de regio naar ons wordt gekeken en hoe over de bestuurlijke toekomst van Oirschot en van de regio wordt gedacht. De afgelopen maanden hebben we deze informatie op verschillende manieren opgehaald uit de samenleving.

We hebben daarnaast feitelijke (statistische) informatie verzameld en hebben onze maatschappelijke opgaven in beeld gebracht. Ook hebben we een beeld geschetst van onze identiteit; wie zijn we? Deze informatie is van belang om een zorgvuldig en beargumenteerd besluit te kunnen nemen over de toekomst van onze gemeente. Hieronder ziet u een animatiefilm waarmee we u alle input presenteren.

Lees hier de presentatie

Raadsbijeenkomsten

De komende maanden gaan we verder in gesprek met de raad over dit onderwerp. Op dinsdag 17 oktober 2017 vindt er nog een opiniërende raadsbijeenkomst plaats. Op dinsdag 21 november neemt de gemeenteraad een besluit in de besluitvormende raadsbijeenkomst. Beide bijeenkomsten vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Informatie

Alle onderliggende stukken, verslagen, onderzoeken en rapportages over dit project kunt u hier terugvinden.

U vindt hier de concept nota bestuurlijke toekomst die dient als achtergrondinformatie voor de opiniërende raadsbijeenkomst op 17 oktober.

Andere achtergrondinformatie over dit onderwerp vindt u in de digitale bibliotheek onderaan deze pagina.

Vragen, suggesties of ideeën?

Uw input is altijd welkom. Wilt u iets kwijt aan ons dan kunt u contact opnemen met Kitty Schijven, projectleider ‘’bestuurlijke toekomst Oirschot’’ via telefoonnummer (0499) 58 33 33, e-mail: bestuurlijketoekomst@oirschot.nl.

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Noord-Brabant.

Digitale bibliotheek