Home » Bestuur en Beleid » Bestuurlijke Toekomst

Bestuurlijke Toekomst

De samenwerking van Oirschot in de toekomst

Oirschot monumentaal, ondernemend en groen, daar voelt de mens zich thuis. Hoe zorgen we ervoor dat  u zich ook in de toekomst thuis blijft voelen in onze gemeente? De wereld, ons land, de maatschappij, Oirschot en ook u verandert. Samenwerking is daarom steeds belangrijker. We willen een stevige positie in de regio, met ons eigen unieke karakter en we zorgen dat we onze inwoners zo goed mogelijk van dienst zijn. Gemeente Oirschot gaat samen met u inspelen op de vraag vanuit de provincie: hoe ziet een bestuurlijk duurzaam en toekomstbestendig gemeente Oirschot eruit?

Aanleiding

Actuele ontwikkelingen en maatschappelijke opgaven zoals de overdracht van taken vanuit het rijk en provincie naar gemeenten zorgen ervoor dat gemeenten steeds intensiever en op grotere schaal samenwerken. Op lokaal niveau is het steeds lastiger om kwaliteit van dienstverlening te blijven bieden  aan onze inwoners. Samenwerken met andere gemeenten, in welke vorm dan ook, kan dan een oplossing bieden.

Wat gaan we doen?

Met het project “bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot” komen we tot een duurzame en toekomstbestendige keuze voor de gemeente Oirschot. We houden ons unieke karakter, willen onze ambities waarmaken en ons nog beter  profileren op monumentaal, ondernemend en groen niveau. Moeten we hiervoor zelfstandig blijven, willen we intensief samenwerken met andere gemeenten of willen we zelfs samengaan met een of meerdere gemeenten? Om een antwoord op deze vragen te krijgen werken we van buiten naar binnen. Dat wil zeggen dat we eerst onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties raadplegen over de (bestuurlijke) toekomst van Oirschot. Op basis van alle informatie die we vanuit de samenleving en omliggende gemeenten ophalen neemt de raad eind 2017 een besluit.

Hoe denkt u mee?

We willen graag weten hoe u over onze bestuurlijke toekomst denkt en wat u belangrijk vindt. U wilt toch ook meedenken en praten over de toekomst van Oirschot? We hebben een vragenlijst uitgezet bij het inwonerspanel. Op basis van deze input organiseren we vanaf april een aantal inwonersavonden in Oirschot, Spoordonk en de Beerzen om samen met u te sparren over de toekomst van gemeente Oirschot. Ook is er een bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Plaats Datum Locatie Tijd
Oirschot 20 april 2017 Gemeentehuis Oirschot 19.45 - 22.00 uur
Spoordonk 15 mei 2017 Spoordonkse Watermolen 19.45 - 22.00 uur
De Beerzen 22 mei 2017 Gasterij de Kemphaan 19.45 - 22.00 uur
Maatschappelijke organisaties en ondernemers 31 mei 2017 Brouwerij Van de Oirsprong 19.45 - 22.00 uur

Meer informatie over de inwonersavonden vindt u in de digitale bibliotheek.

Meer informatie

U kunt zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via bestuurlijketoekomst@oirschot.nl.

Vragen, suggesties of ideeën?

Uw input is altijd welkom. Wilt u iets kwijt aan ons dan kunt u contact opnemen met Kitty Schijven, projectleider ‘’bestuurlijke toekomst Oirschot’’ via telefoonnummer (0499) 58 33 33, e-mail: bestuurlijketoekomst@oirschot.nl.

Digitale bibliotheek