Home » Bestuur en Beleid » Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De raad heeft twee belangrijke taken. Op de eerste plaats stelt de raad het gemeentelijk beleid op hoofdlijnen vast; het college – dit zijn de burgemeester en wethouders – zorgt samen met de ambtenaren voor de inkleuring en de uitwerking van de details. Op de tweede plaats controleert de raad of het college zijn werk goed doet, of alle afspraken worden nagekomen en of alles op schema loopt. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad, maar de beslissingen worden door de raad genomen.

Op deze pagina vindt u alle informatie over de gemeenteraad in de gemeente Oirschot.