Home » Bestuur en Beleid » Samenwerken » GGD Brabant-Zuidoost

GGD Brabant-Zuidoost

Sinds januari 2006 ondersteunt de GGD Brabant-Zuidoost gemeenten om maatregelen te nemen die gunstig zijn voor de gezondheid.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid. Daarvoor stelt de gemeenteraad elke vier jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid vast. Hierin staat hoe de gemeenten deze taak uitvoeren. De GGD Brabant-Zuidoost adviseert gemeenten op verschillende terreinen en biedt betrouwbare cijfers, onafhankelijke adviezen en effectieve activiteiten.

Meer informatie leest u op www.ggdbzo.nl.