Griffie

De raadsgriffier organiseert en coördineert alle raadsbijeenkomsten en is daar ook bij aanwezig. Daarnaast beantwoordt hij vragen, zoekt de ambtelijke informatie bijeen die de raad nodig heeft om het werk goed te kunnen doen en adviseert de raad daar waar nodig. De raadsgriffier is ook het aanspreekpunt voor burgers die gebruik wensen te maken van het spreekrecht bij besluitvormende raadsvergaderingen en/of mee willen praten bij opinierende raadsbijeenkomsten. De griffier wordt door de raad benoemd en is in dienst van de gemeenteraad. 

Han Struijs

Struijs
contactgegevens en taken Han Struijs
FunctieGriffier
AdresHerikstraat 12
5571 HW  Bergeijk
Telefoonnummer0499-583316
E-mailadresh.struijs@oirschot.nl
Taken
  • Hoofdfunctie: Griffier

Nevenfuncties:

  1. Voorzitter Stichting Gemeenschapshuis Oostelbeers; onbezoldigd.
  2. Voorzitter Stichting Dorpshuis Oostelbeers; onbezoldigd.

Leny Vervoort-Dörner

Vervoort-Dörner
contactgegevens en taken Leny Vervoort-Dörner
FunctieAssistent griffier / plaatsvervangend griffier
AdresPeter Peterslaan 4
5575CS  Luyksgestel
Telefoonnummer06-11689137
E-mailadresl.vervoort@oirschot.nl