Home » Bestuur en Beleid » Financiën » Jaarrekening

Jaarrekening

Na afloop van het jaar stelt de raad de programmarekening (ook wel jaarrekening genoemd) vast. In de programmarekening staat in hoeverre de plannen zijn uitgevoerd en wat dit heeft gekost.

Hieronder vindt u de programmarekeningen van de afgelopen jaren.