Home » Bestuur en Beleid » Visie en beleid » Jaarverslagen

Jaarverslagen

Ieder jaar brengt de gemeente Oirschot een aantal jaarverslagen uit. Het doel van een jaarverslag is het afleggen van verantwoording voor het gevoerde beleid. U vindt dus in een jaarverslag niet alleen feiten en cijfers, maar ook de achtergrondinformatie ter onderbouwing van die cijfers.

De jaarverslagen zijn bestemd voor het bestuur en onze inwoners. Wij hopen u met de jaarverslagen een helder beeld te geven van het beleid van de gemeente Oirschot over een bepaald jaar. Heeft u suggesties voor een nog betere presentatie van ons beleid? Laat het ons gerust weten.