Home » Bestuur en Beleid » Financiën » Kadernota

Kadernota

Jaarlijks stelt de gemeenteraad een Kadernota vast. De Kadernota is de eerste stap om te komen tot een begroting. In de Kadernota worden de uitgangspunten en richtlijnen opgenomen op basis waarvan de begroting wordt gemaakt. Als er voldoende gegevens bekend zijn wordt ook een cijfermatige doorkijk gegeven voor de komende vier begrotingsjaren.