Home » Bestuur en Beleid » Gemeenteraad » Kempencommissie

Kempencommissie

De Kempencommissie bereidt de besluitvorming voor van elke van de raden van de 5 Kempenge-meenten met betrekking tot de 4 expliciet aangegeven thema’s / taakgebieden:

• Verbonden Partijen & Samenwerkingsverbanden;

• Afvalinzameling;

• Recreatie en Toerisme;

• Milieu / Klimaatbeleid & Duurzaamheid.

Dit kunnen ook andere aan te wijzen thema’s/ besluitvormingstrajecten zijn indien elk van de raden daartoe zou besluiten.

De Kempencommissie vergadert ca 5x per jaar.