Home » Bestuur en Beleid » Visie en beleid » Lokale regelgeving

Lokale regelgeving

Hieronder vindt u de regelgeving van de gemeente Oirschot. Deze zogenoemde verordeningen zijn door de gemeenteraad vastgesteld en gaan enkel over gemeentelijke aangelegenheden. Sommige verordeningen (bijv. de APV) roepen verplichtingen voor burgers in het leven; aan andere verordeningen (bijv. de subsidieverordening) kunnen rechten worden ontleend.

Altijd de meest actuele tekst

Verordeningen worden pas in deze databank opgenomen nadat ze zijn bekend gemaakt en in werking zijn getreden. De gepubliceerde verordeningen zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat latere aanpassingen en/of wijzigingen in de integrale tekst van de verordening zijn opgenomen. U heeft daardoor altijd de beschikking over de meest actuele tekst van een verordening.

Bekendmaking

Bekendmaking van raadsbesluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van verordeningen vindt plaats in het Elektronisch gemeenteblad. Van de bekendmaking wordt ook mededeling gedaan op de Gemeentepagina's in het Oirschots Weekjournaal. Daarnaast kunt u de verordingen inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Tot slot kunt u de verordeningen raadplegen via www.overheid.nl.

Regelingen Samenwerking Kempengemeenten

Alle regelingen van samenwerking Kempengemeenten vindt u op www.overheid.nl

Landelijke regelgeving

In onderstaand overzicht vindt u dus alleen de Oirschotse regelgeving. Een overzicht van alle landelijke regelgeving vindt u op wetten.overheid.nl.
 

Bestuur en recht

Financiën en economie

Maatschappelijke zorg en welzijn