Home » Bestuur en Beleid » Organisatie » Manifest 'Van denken naar doen'

Manifest 'Van denken naar doen'

Gemeente Oirschot gaat vóór u en mét u aan de slag.

De gemeente Oirschot gaat veel meer optrekken samen met haar inwoners. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuw beleid of de uitvoering van een project. De tijd dat beleid simpelweg werd geschreven achter een bureau door een ambtenaar, zonder inwoners te betrekken, ligt al lang achter ons. Steeds vaker worden onderwerpen samen met inwoners opgepakt. Er gebeurt al veel goeds in de samenleving en de ambtelijke organisatie, maar het nieuwe college wil hier graag nog een stap verder in gaan. Ze willen de kloof tussen burger en gemeente dichten.

Donderdag 3 juli 2014 werd de aftrap gegeven voor de nieuwe werkwijze. Zo'n 100 ambtenaren van de gemeente verlieten het gemeentehuis en gingen symbolisch naar buiten toe. Op de Markt ondertekenden wethouder Raf Daenen, gemeentesecretaris Joost Michels en de voorzitter van de ondernemingsraad Mirjam de Vries een manifest.

Het manifest (met de titel 'van denken naar doen') bevat uitgangspunten voor de gemeentelijke organisatie. We beseffen ons ter dege dat we er zijn voor de burger, voor Oirschot en de omgeving. We zijn vóór u en mét u aan de slag. Wij bieden daarbij deskundigheid en staan open voor uw initiatieven. We gaan actief naar buiten toe, om u te ontmoeten. Zo gaan de ambtenaren op 'stage' bij bedrijven en instellingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ambities van de gemeente? Het volledige manifest vindt u hieronder. De komende tijd houden we u zeker op de hoogte van de concrete resultaten die we met de nieuwe werkwijze boeken.

Te downloaden: