Home » Bestuur en Beleid » Organisatie » Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

De ambtelijke organisatie van de gemeente Oirschot bestaat uit drie teams: Omgeving, Publiek en Strategie. Deze teams worden aangestuurd door een manager. Aan het hoofd van de organisatie staat de algemeen directeur / gemeentesecretaris. In onderstaand organigram geven we de organisatiestructuur schematisch weer.


Organogram gemeente Oirschot