Home » Bestuur en Beleid » Proces en resultaten Bestuurlijke Toekomst

Proces en resultaten Bestuurlijke Toekomst

De gemeenteraad van Oirschot vindt het belangrijk om te weten hoe onze inwoners, onze organisaties en onze ondernemers denken voordat zij een besluit neemt. We hebben daarom in 2017 een intensief traject doorlopen waarin we inwoners, jongeren, organisaties, ondernemers, regionale stakeholders en omliggende gemeenten bevraagd hebben. De gemeenteraad heeft alle informatie gebruikt bij haar afwegingen om te komen tot besluitvorming in december 2017. Het College en de gemeenteraad gebruiken de opgehaalde informatie de komende maanden opnieuw bij het vervolgproces tot en met september 2018: het maken van keuzes per thema.

We hebben de informatie op verschillende manieren uit de samenleving opgehaald:

We hebben daarnaast feitelijke (statistische) informatie verzameld en hebben onze maatschappelijke opgaven in beeld gebracht. Ook hebben we een beeld geschetst van onze identiteit; wie zijn we? Deze informatie is van belang om een zorgvuldig en beargumenteerd besluit te kunnen nemen over de toekomst van onze gemeente. Hieronder ziet u een animatiefilm waarmee we u alle input presenteren.

Lees hier de presentatie