Home » Bestuur en Beleid » Gemeenteraad » Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid, en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid. De commissie stelt vragen als: Bereiken we wat we willen bereiken? Gebeurt dat tegen zo laag mogelijke kosten? En gebeurt dat conform de wettelijke kaders en regelgeving? Het is de bedoeling dat van de onderzoeken wordt geleerd en dat deze bijdragen aan verbetering en transparantie van het lokale bestuur.

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan. De leden van de rekenkamer verzamelen hun onderzoeksonderwerpen door bij de gemeenteraadsleden te inventariseren wat speelt, maar uiteindelijk kiest de rekenkamercommissie zelf wat ze onderzoekt.

Samenstelling commissie

De gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben ervoor gekozen om samen één rekenkamercommissie in te stellen.

De commissie bestaat uit:

  • De heer H. Groen (Henk), voorzitter / lid
  • De heer E. Melskens (Edwin), lid / plaatsvervangend voorzitter
  • Mevrouw M. Boer (Marina), ambtelijk secretaris

Contact

Rekenkamercommissie, Postbus 12, 5520 AA Eersel
E-mail: m.boer@eersel.nl
Telefoon: 0497-531300 (ambtelijk secretaris)