Samenstelling

Het college van burgemeester en wethouders verzorgt het dagelijks bestuur van de gemeente Oirschot. Ook zorgen zij ervoor dat de besluiten die de gemeenteraad neemt uitgevoerd worden. De wethouders worden vlak na de verkiezingen door de raad gekozen. De burgemeester is voorzitter van het college van B&W.

De leden van het college verdelen onderling de taken. Ieder heeft zo zijn eigen “portefeuille” met verantwoordelijkheden.

Judith Keijzers-Verschelling

Keijzers-Verschelling
contactgegevens en taken Judith Keijzers-Verschelling
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer0499-583333
E-mailadresbestuurssecretariaat@oirschot.nl
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Personeelszaken
 • Kabinetszaken
 • Bestuurlijke toekomst
 • Intergemeentelijke samenwerking (lid DB GRSK, lid Bestuurlijk Platform SGE, lid AB MRE)
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Communicatie

Nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Emiliusschool (school voor kinderen van 4 tot 20 jaar met een meervoudige handicap) in Son en Breugel
 • Lid Medezeggenschapsraad basisschool De Sonnewijzer in Son en Breugel

Secretaresse: Mariëlle van de Moosdijk

Piet Machielsen

Machielsen
contactgegevens en taken Piet Machielsen
FunctieWethouder
Telefoonnummer0499-583333
E-mailadresbestuurssecretariaat@oirschot.nl
Taken
 • Eerste loco-burgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Integrale aanpak centrumontwikkeling Oirschot en Middelbeers
 • Promotie Oirschot (Brainport, Visit Oirschot, natuur en landschap, cultuur en erfgoed, vrijetijdseconomie)
 • Samenwerken aan de samenleving (wijkaanpak, leefbaarheidsnetwerken)

Nevenfunctie:

 • Archivaris van het gilde Sint Sebastiaan Oirschot (onbezoldigd)

Secretaresse: Crista Castelijns

Politieke partijChristen Democratisch Appèl (CDA)

Jan Heijman

Heijman
contactgegevens en taken Jan Heijman
FunctieWethouder
Telefoonnummer0499 -583333
E-mailadresbestuurssecretariaat@oirschot.nl
Taken
 • Tweede loco-burgemeester
 • Mobiliteit (Oirschot blijvend verbonden)
 • Uitvoering verkeer
 • Vergunningen
 • Organisatie en dienstverlening ( inclusief zaakgericht werken, KlantContactCentrum, Burgerzaken)
 • Financiën (inclusief grexen)
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs (beleid en gebouwen)
 • Unilocatie De Beerzen

Nevenfunctie:

 • Statenlid tot 29/6/2018

Secretaresse: Crista Castelijns

Politieke partijDe Gewone Man

Esther Langens-Brooimans

Langens-Brooimans
contactgegevens en taken Esther Langens-Brooimans
FunctieWethouder
Telefoonnummer0499 - 583333
E-mailadresbestuurssecretariaat@oirschot.nl
Taken
 • Derde loco-burgemeester
 • Zorg, welzijn, participatie en sport (inclusief Moorland)
 • Subsidies
 • Economie (inkoop en aanbesteding, bedrijventerreinen, arbeidsmarkt)
 • Vastgoed en grondzaken
 • Duurzaamheid
 • Transitie veehouderij
 • Beheer openbaar domein, Servicebedrijf
 • Milieubeheer

Secretaresse: Mariëlle van de Moosdijk

Politieke partijDorpsvisie

Marlène van Leuken

van Leuken
contactgegevens en taken Marlène van Leuken
FunctieWaarnemend gemeentesecretaris
Telefoonnummer0499-583333
E-mailadresbestuurssecretariaat@oirschot.nl
Taken

Secretaresse: Crista Castelijns