Samenstelling

Het college van burgemeester en wethouders verzorgt het dagelijks bestuur van de gemeente Oirschot. Ook zorgen zij ervoor dat de besluiten die de gemeenteraad neemt uitgevoerd worden. De wethouders worden vlak na de verkiezingen door de raad gekozen. De burgemeester is voorzitter van het college van B&W.

De leden van het college verdelen onderling de taken. Ieder heeft zo zijn eigen “portefeuille” met verantwoordelijkheden.

Judith Keijzers-Verschelling

Keijzers-Verschelling
contactgegevens en taken Judith Keijzers-Verschelling
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer0499-583333
E-mailadresj.keijzers@oirschot.nl
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking (GRSK)
 • Kabinetszaken (koninklijke onderscheidingen, klachten, bezwaren, juridische controle)
 • Personeelszorg
 • Bestuurlijke vernieuwing (inrichting lokaal bestuur)
 • Communicatie

Nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Emiliusschool (school voor kinderen van 4 tot 20 jaar met een meervoudige handicap) in Son en Breugel
 • Lid Medezeggenschapsraad basisschool De Sonnewijzer in Son en Breugel

Secretaresse: Mariëlle van de Moosdijk

Raf Daenen

Daenen
contactgegevens en taken Raf Daenen
FunctieWethouder
Telefoonnummer0499-583333
E-mailadresr.daenen@oirschot.nl
Taken
 • Tweede loco-burgemeester
 • Decentralisaties Sociaal domein (jeugd, zorg)
 • Welzijn
 • Onderwijs
 • Organisatieontwikkeling
 • Personeelszaken
 • Dienstverlening
 • Integrale coördinatie en uitvoering handhaving
 • Vluchtelingen

Nevenfunctie:

 • Docent sociale studies Fontys (bezoldigd)

Secretaresse: Mariëlle van de Moosdijk

Politieke partijPartij van de Arbeid (PvdA)

Caspar van Hoek

van Hoek
contactgegevens en taken Caspar van Hoek
FunctieWethouder
Telefoonnummer0499-583333
E-mailadresc.vanhoek@oirschot.nl
Taken
 • Derde loco-burgemeester
 • Decentralisaties Sociaal Domein (participatie)
 • Beleid openbare ruimte
 • Verkeer
 • Inkoop en aanbesteding
 • Grondzaken, grondexploitatie en (sociaal/onderwijs-) vastgoed
 • Erfgoedbeleid, kunst- en cultuurbeleid en -uitvoering
 • Economische zaken (werkgelegenheid, lokale bedrijventerreinen)
 • Subsidiebeleid, accommodatie- en sportbeleid

Nevenfunctie:

 • Zelfstandige in advies en management van inkoop en aanbesteding in bouw en techniek (bezoldigd)

Secretaresse: Mariëlle van de Moosdijk

Politieke partijDorpsvisie

Frans van Hoof

van Hoof
contactgegevens en taken Frans van Hoof
FunctieWethouder
Telefoonnummer0499-583333
E-mailadresf.vanhoof@oirschot.nl
Taken
 • Vierde loco-burgemeester
 • Ruimtelijke ontwikkeling  (buitengebied)
 • Vergunningen
 • Vitaal landelijk gebied
 • Milieu, klimaatbeleid, duurzaamheid
 • Agrarisch beleid, inclusief veehouderij
 • Leefbaarheidsplannen kernen inclusief afwikkeling Idops
 • Integraal wijk- en buurt beheer, Samenwerken aan  de Samenleving
 • Beheer openbare ruimte

Secretaresse: Crista Castelijns

Politieke partijSP (Socialistische Partij)

Piet Machielsen

Machielsen
contactgegevens en taken Piet Machielsen
FunctieWethouder
Telefoonnummer0499-583333
E-mailadresp.machielsen@oirschot.nl
Taken
 • Eerste loco-burgemeester
 • Ruimtelijke ontwikkeling (stedelijke gebied, omgevingsvisie)
 • Volkshuisvestiging (inclusief zorg)
 • Economische zaken (Brainport, Westfields, Groene Corridor) en netwerken (Centrummanagement)
 • Uitnodigend Oirschot (inclusief Centrumvisie, natuur & landschap en vrijetijdseconomie)
 • Financiën
 • Dubbelbestemming Stille Wille, project Zicht op Legalisatie
 • Koolmond
 • Samenwerking MRE en Stedelijk Gebied

Nevenfunctie:

 • Archivaris van het gilde Sint Sebastiaan Oirschot (onbezoldigd)

Secretaresse: Crista Castelijns

Politieke partijChristen Democratisch Appèl (CDA)

Joost Michels

Michels
contactgegevens en taken Joost Michels
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer0499-583333
E-mailadresj.michels@oirschot.nl
Taken

Secretaresse: Crista Castelijns