Samenstelling

Het college van burgemeester en wethouders verzorgt het dagelijks bestuur van de gemeente Oirschot. Ook zorgen zij ervoor dat de besluiten die de gemeenteraad neemt uitgevoerd worden. De wethouders worden vlak na de verkiezingen door de raad gekozen. De burgemeester is voorzitter van het college van B&W.

De leden van het college verdelen onderling de taken. Ieder heeft zo zijn eigen “portefeuille” met verantwoordelijkheden.

Judith Keijzers-Verschelling

Keijzers-Verschelling
contactgegevens en taken Judith Keijzers-Verschelling
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer0499-583333
E-mailadresbestuurssecretariaat@oirschot.nl
Taken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking (GRSK)
 • Kabinetszaken (koninklijke onderscheidingen, klachten, bezwaren, juridische controle)
 • Personeelszorg
 • Bestuurlijke vernieuwing (inrichting lokaal bestuur)
 • Communicatie

Nevenfuncties:

 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Emiliusschool (school voor kinderen van 4 tot 20 jaar met een meervoudige handicap) in Son en Breugel
 • Lid Medezeggenschapsraad basisschool De Sonnewijzer in Son en Breugel

Secretaresse: Mariëlle van de Moosdijk

Piet Machielsen

Machielsen
contactgegevens en taken Piet Machielsen
FunctieWethouder
Telefoonnummer0499-583333
E-mailadresp.machielsen@oirschot.nl
Taken
 • Eerste loco-burgemeester
 • Ruimtelijke ontwikkeling (stedelijke gebied, omgevingsvisie)
 • Volkshuisvestiging (inclusief zorg)
 • Economische zaken (Brainport, Westfields, Groene Corridor) en netwerken (Centrummanagement)
 • Uitnodigend Oirschot (inclusief Centrumvisie, natuur & landschap en vrijetijdseconomie)
 • Financiën
 • Dubbelbestemming Stille Wille, project Zicht op Legalisatie
 • Koolmond
 • Samenwerking MRE en Stedelijk Gebied

Nevenfunctie:

 • Archivaris van het gilde Sint Sebastiaan Oirschot (onbezoldigd)

Secretaresse: Crista Castelijns

Politieke partijChristen Democratisch Appèl (CDA)

Jan Heijman

Heijman
contactgegevens en taken Jan Heijman
FunctieWethouder
Telefoonnummer0499 -583333
E-mailadresj.heijman@oirschot.nl

Esther Langens-Brooimans

Langens-Brooimans
contactgegevens en taken Esther Langens-Brooimans
FunctieWethouder
Telefoonnummer0499 - 583333
E-mailadrese.langens@oirschot.nl
Politieke partijDorpsvisie

Joost Michels

Michels
contactgegevens en taken Joost Michels
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer0499-583333
E-mailadresj.michels@oirschot.nl
Taken

Secretaresse: Crista Castelijns