Sinds oktober 2008 pleit het buurtbeheer voor een beveiligde oversteek voor fietsers en voetgangers op de Bestseweg nabij de Raffendonkstraat van en naar de Drossaard en heeft hiervoor advies bij Veilig Verkeer Nederland ingewonnen. Op advies van VVN wacht het buurtbeheer de reconstructie van en/of nieuwe infrastructuur binnen en rondom Oirschot af of hierdoor minder verkeersdruk en meer veiligheid voor het langzame verkeer op de Bestseweg ontstaat. Zo niet, dan zal het buurtbeheer alsnog veiligheidsmaatregelen eisen.