Rondom het thema positieve gezondheid helpt de gemeente Oirschot om de Beweegdagen voor de 65-plussers (weer) mogelijk te maken. Dit initiatief wordt uitgevoerd door de werkgroep ‘Oirschot in Beweging’. Ook meedoen? Meld u uiterlijk 4 maart aan!

De werkgroep met ervaringsdeskundigen Jolanda Cremers, Corné Boot, Louis en Robin van Overdijk werken ook dit jaar weer samen aan de voorbereidingen voor de Beweegdagen. Zijdelings werken veel Oirschotse sportaanbieders mee. Alle inwoners tussen de  65 en 85 jaar krijgen een persoonlijke brief met uitnodiging om zich in te schrijven. Maar ook mensen buiten de doelgroep kunnen zich aanmelden voor de Beweegdagen. U kunt kiezen bij welke Beweegdag u aansluit: op 12 maart in Sportcentrum de Kemmer in Oirschot of op 19 maart in Sportzaal Spoordonk Sport in Spoordonk.

Wat is het doel?

Het doel van de Beweegdagen is dat inactieve ‘oudere volwassenen’ en ‘senioren’ (meer) gaan bewegen. Sporten en bewegen heeft een positieve invloed op je lichaam, je gezondheid, je fitheid en je welbevinden. Door dit samen te gaan doen bereik je een tweede doel: zorgen dat mensen uit de doelgroep niet vereenzamen. Deelnemers kunnen op de Beweegdag deelnemen aan een van de twee oriënterende beweegprogramma’s: ‘Bewegen’ (gevarieerd sport- en spelaanbod) of ‘BewegenPlus’ (bewegen met extra ondersteuning). 

Vragenlijst en fitheidstest

Om verantwoord te kunnen bewegen moeten we eerst een aantal dingen weten en meten. Daarom ontvangen deelnemers  bij aanvang van de Beweegdag een vragenlijst en wordt er een fitheidstest gedaan. We meten de lenigheid, spierkracht, uithoudingsvermogen en reactievermogen. Daarnaast bepalen we ook het BMI (verhouding lengte tot gewicht) en wordt de bloeddruk gemeten door praktijkondersteuners. Na al deze testen krijgen de deelnemers  een persoonlijk beweegadvies, op maat en afgestemd op de eigen situatie.

Introductieprogramma

In Oirschot is veel sport- en beweegaanbod waar we deelnemers graag naar toe begeleiden. Omdat het voor velen erg lastig is meteen een keuze te maken, heeft de werkgroep een introductieprogramma van zes weken bij diverse beweegaanbieders samengesteld. Na het programma kijken we samen met u hoe u de zes weken heeft ervaren en u krijgt op basis daarvan een persoonlijk vervolgadvies. 

Coronamaatregelen 

We houden altijd de geldende coronamaatregelen aan zodat iedereen veilig kan deelnemen. U mag enkel een begeleider meenemen indien dit voor u noodzakelijk is. Mochten de maatregelen wijzigen bestaat de kans dat wij de dagen annuleren of verplaatsen naar een andere datum of locatie. In dat geval brengen wij deelnemers hiervan op de hoogte.

Meer informatie of aanmelden?

De werkgroep heeft  een intensieve samenwerking met de diverse sport- en beweegaanbieders. Voor iedereen is er een passend aanbod. Van beweeggroepen in de zaal tot wandelen, maar ook bewegen in het water doet wonderen voor mensen met chronische aandoeningen. Valt u buiten de leeftijdscategorie, maar wilt u toch graag deelnemen? U bent van harte welkom! Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Sportcoach Corné Boot via c.boot@wijzer-oirschot.nl of 06 20 44 16 85.

Logo Oirschot in Beweging 2022