• Vereniging Huurders en Huiseigenaren Stille Wille (VHSW): www.vhsw.nl

Beide verenigingen vertegenwoordigen de bewoners in een zogenaamde Bewonersraad. Dit overlegorgaan vergadert tweemaandelijks met de exploitatiemaatschappij (Stille Wille Brabant B.V.) en de eigenaar van de grond van het landgoed (Landgoed Stille Wille B.V.)