Taken

  • Openbare orde en veiligheid
  • Handhaving
  • Personeelszaken
  • Kabinetszaken
  • Bestuurlijke toekomst
  • Intergemeentelijke samenwerking (lid DB GRSK, lid Bestuurlijk Platform SGE, lid AB MRE)
  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Communicatie

  Nevenfuncties

  • Voorzitter Raad van Toezicht Emiliusschool (school voor kinderen van 4 tot 20 jaar met een meervoudige handicap) in Son en Breugel, bezoldigd.
  • Lid Algemeen Bestuur VRBZO.
  • Lid Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten.
  • Lid Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied Eindhoven.
  • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven.
  • Lid Programmaraad Zorg en Veiligheid.

  Secretaresse