Gemeente Oirschot en Akse Media hebben vernomen dat ondernemers in de gemeente Oirschot worden benaderd door een bedrijf dat, ten onrechte, beweert namens de gemeente Oirschot advertenties te werven voor een (digitale) (gemeente)gids, magazine of een andere (gemeentelijke) uitgave. De officiële gemeentegids van Oirschot wordt, net als voorgaande jaren, verzorgd en uitgegeven door Akse Media.

Akse Media start binnenkort met de voorbereiding voor de nieuwe editie. Als adverteerder wordt u eerst telefonisch benaderd om vervolgens op persoonlijke afspraak de mogelijkheden voor zowel de print- als de digitale versie te bespreken. Gemeente Oirschot heeft een aanbevelingsbrief geschreven die daarbij word getoond.

Verifieer de oprechtheid

Twijfelt u aan de oprechtheid van hetgeen u wordt aangeboden? Verifieer het bij ons of Akse Media. Wij adviseren u extra alert te zijn wanneer men u benadert om een advertentie of vermelding in een gids goed te keuren of te betalen. Bij Akse Media krijgen alle adverteerders na verschijning een bewijsexemplaar.

Uw adresvermelding in de gids

Dit jaar wordt de gemeentegids aangeboden in de vorm van een magazine. Deze uitgave is een goed bewaarexemplaar boordevol interessante informatie. Staat uw organisatie vermeld in het adressengedeelte van de gemeentegids? Dan krijgt u een mail om te controleren of alle gegevens nog kloppen. Als uw mailadres niet bekend is, dan wordt u telefonisch benaderd door Akse Media. Staat uw organisatie nog niet vermeld, maar wilt u dit wel graag? Stuur dan een mail naar redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Oirschot) of schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Oirschot), Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.