Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Voor niet alle ondernemers blijkt dit voldoende. We vinden het belangrijk om lokale ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom kunnen MKB-ondernemers een eenmalige subsidie van maximaal € 500,- aanvragen als compensatie van de gemaakte kosten of nog te maken kosten voor het aanvragen van landelijke steunmaatregelen. 

Subsidie aanvragen

Op www.oirschot.nl/coronacompensatie-mkb leest u welke voorwaarden en bepalingen gelden om in aanmerking te komen voor de subsidie. U kunt daar ook het aanvraagformulier invullen. De sluitingsdatum is 31 december 2021. Let op: er is een beperkt aantal aanvragen mogelijk. Wilt u zeker zijn van subsidie, vul het formulier dan zo snel mogelijk in.