De gemeente volgt ook tijdens de verkiezingen de corona-richtlijnen van het RIVM op. Het stemlokaal wordt zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand van elkaar houden. Stembureauleden zitten achter een kuchscherm. Ook zijn er beschermingsmiddelen beschikbaar. Stemhokjes en materialen worden regelmatig schoongemaakt. Kortom, de verkiezing wordt ‘coronaproof’ georganiseerd.

Kwetsbare inwoners kunnen al op maandag 15 of dinsdag 16 maart gaan stemmen. Hierdoor kunnen zij de drukte op woensdag 17 maart vermijden. Inwoners van 70 jaar en ouder kunnen per brief stemmen.