Ook inwoners van de gemeente Oirschot die ondernemer zijn, ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. Het kabinet maakte op 17 maart het pakket aan nieuwe maatregelen bekend voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers. Het pakket maakt het onder andere voor bedrijven mogelijk om lonen van medewerkers, die nu niet of minder kunnen werken, door te betalen en het biedt zzp’ers een overbrugging.

Goed nieuws; op 6 mei heeft het kabinet besloten dat er onder andere meer ruimte komt voor ondernemers met contactberoepen. Zij mogen per 11 mei weer open. Horeca mag in kleine stappen vanaf 1 juni, Tweede Pinksterdag, weer open. Hier lees je het stappenplan waarmee Nederland uit de corona-lockdown wil komen.  

Landelijk

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Op de website van de Rijksoverheid vind je de veelgestelde vragen speciaal voor werkgevers en ondernemers, over het coronavirus.

Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel 0800-2117 of via www.kvk.nl/coronaloket.

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Lees meer informatie op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Flyer noodpakket voor banen en economie

Regio

Brainport Eindhoven heeft op hun website ook informatie bij elkaar gezet voor ondernemers in onze regio.

Lokaal

In onze regio worden ondernemers ondersteund via KempenPlus. KempenPlus is verantwoordelijk voor de uitvoering van:

  • de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Wilt u weten of u in aanmerking komt voor TOZO kijk dan op www.krijgiktozo.nl
    Let op: Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar info@kempenplus.com
  • het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004);
  • de Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Op de website van Kempenplus vind je meer informatie over al deze regelingen. Regelingen worden regelmatig bijgewerkt, dus het loont de moeite om hier regelmatig te kijken. Heeft u vragen over een van deze regelingen dan kunt u contact opnemen met KempenPlus via telefoonnummer 0497-33 12 00.

Inhoudelijke ondersteuning
Om zelfstandig ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijd,  ontwikkelden we ook een inhoudelijke dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: loopbaanbegeleiding, personal coaching of een talentscan.  Deze dienstverlening is gratis voor ondernemers die Tozo aangevraagd hebben. Neem voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek contact op met onze werkcoach Yvonne Van Mil. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06 - 14 852 654 of  y.v.mil@wsd-groep.nl.

Gemeentelijke belastingen
Ondernemers kunnen uitstel gemeentelijke belastingen aanvragen. Wij stellen de betalingen uit tot 1 september 2020. Het formulier kunt u invullen via www.oirschot.nl/uitstelbelastingen

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker economie Peter Blasic via 0499 58 33 33.