Met het aanbieden van sculptuur ‘De nieuwe toekomst’ van beeldend kunstenaar Corry Ammerlaan heeft het algemeen bestuur van de WSD vorige maand officieel stilgestaan bij het 65-jarig bestaansjubileum van WSD. Wethouder Esther Langens is namens onze gemeente bestuurslid van het sociaal werkbedrijf.

De WSD ondersteunt in negen Brabantse gemeenten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘WSD streeft ernaar het allerbeste uit mensen te halen. Daaraan draag ik graag een steentje bij’, aldus wethouder Esther Langens. Met het kunstwerk spreken de bestuursleden hun waardering uit voor het belangrijke werk dat WSD al 65 jaar doet. Het kunstwerk verbeeldt de gedachte dat inspireren en verbinden het verschil maken

Krachten bundelen

Zowel de openbare ruimte als het sociaal domein behoren tot de portefeuille van Esther. ‘En op die terreinen kom ik regelmatig met WSD in aanraking’, vertelt de wethouder. ‘Het groenbeheer in Oirschot is gedeeltelijk uitbesteed aan WSD. Daarnaast bundelen medewerkers van de gemeente en WSD de krachten binnen ons servicebedrijf. Gezamenlijk gaan ze in herkenbare bedrijfskleding op pad om de openbare ruimte te verfraaien en onderhoud te verrichten aan bijvoorbeeld bestrating, zitbankjes en groen. Ze zijn onze ogen en oren in de wijken.’

Schoonmaakbaan

In het gemeentehuis van Oirschot zijn dagelijks medewerkers van De Schoonmaak Coöperatie aan het werk. Langens: ‘De Schoonmaak Coöperatie is een sociaal werkbedrijf dat door WSD en twee andere sociaal werkbedrijven in Brabant is opgericht. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden er een leuke baan en gaan als schoonmaker aan het werk. Dat doen ze overdag en daarmee zijn ze zichtbaar. Net als op alle andere werkplekken in de regio horen ze er ook in ons gemeentehuis helemaal bij. Schoonmaken is een nobel beroep dat niet verstopt hoeft te worden. Het mag zelfs gezien worden!’

Jubileumjaar

De WSD helpt al 65 jaar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. ‘Dat gebeurde vroeger als sociale werkvoorziening. Sinds de invoering van de Participatiewet is WSD een modern sociaal werkbedrijf dat creatief en innovatief inspeelt op veranderende omstandigheden. In de begeleiding van de doelgroep vervult WSD een voortrekkersrol. Zeker als het aankomt op de begeleiding van mensen die zijn aangewezen op intensieve en soms langdurige ondersteuning maakt WSD het verschil. En daar ben ik als algemeen bestuurslid én als wethouder heel trots op.’

Wethouder Esther Langens 2021
Wethouder Esther Langens 2021