In maart 2019 is aannemingsbedrijf Van der Zanden in opdracht van de gemeente gestart met de herinrichting van het dorpshart Middelbeers.

Waarom een vernieuwing van het Dorpshart Middelbeers?

Logo Dorpshart Middelbeers

Het huidige dorpshart is op veel plekken versleten en niet op orde. Er  heerst onnodig veel leegstand. En daarmee laat de uitstraling van Middelbeers te wensen over. Reden genoeg om actie te ondernemen en het dorpshart aan te pakken. Het dorpshart van Middelbeers moet weer een aantrekkelijke plek worden en toekomstbestendig en veilig worden. Initiatief groep Dorpshart Middelbeers heeft de afgelopen periode hard gewerkt en een prachtig plan opgeleverd.  De gemeente heeft dit plan omarmt.

Wat gaat er gebeuren?

We gaan de huidige bestrating  herstraten en met enkele toevoegingen strakker leggen  om een duurzame inrichting met lange levensduur te realiseren. Daarbij zijn een aantal veiligheidsaanpassingen gedaan in het ontwerp om te zorgen dat gemotoriseerd verkeer wordt afremt in snelheid maar wel een goede doorstroom  heeft. Daarnaast gaat de gemeente tegelijk met deze werkzaamheden het riool verbeteren en vernieuwen in het dorpshart van Middelbeers. Er wordt een nieuw gescheiden hemel water afvoer systeem aangelegd om het water beter om te vangen en efficiënter te hergebruiken. Dit om Middelbeers ook meer klimaat bestendig te maken.

Waarom klimaat bestendig maken?

Rekening houden met het klimaat levert tal van voordelen op:

  • De kans op wateroverlast bij hevige regenval wordt teruggedrongen
  • Minder, relatief schoon regenwater wordt afgevoerd naar rioolwaterzuivering
  • Afkoppelen draagt bij aan herstel naar een meer natuurlijk watersysteem. Regenwater wordt benut voor aanvulling van het grondwater en levert daarmee een bijdrage aan droogtebestrijding

Aanwonenden

De nutsbedrijven informeren de direct aanwonenden over wat er precies gaat gebeuren en waar zij rekening mee moeten houden.

Vragen of meer informatie

Als je nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen met de Alex de Jong, bereikbaar via telefoonnummer (0499) 58 33 33. In Ons Mevrouw hangt een actuele planning van de werkzaamheden. Hier leest u het actuele overzicht van de wegwerkzaamheden.