De werkzaamheden voor het vernieuwde Dorpshart Middelbeers zijn vorig jaar afgerond. Als laatste punt op de planning stond een feestelijke opening om het resultaat te vieren. Helaas is dat door de coronasituatie nog niet mogelijk. Samen met Initiatiefgroep Dorpshart Middelbeers (IDM) kijken we nog naar een alternatief in 2021. Om dit mooie project niet zomaar voorbij te laten gaan, boden we de direct omwonenden van de uitgevoerde werkzaamheden aan de riolering een regenton aan.

Regenton

Wethouder Esther Langens: “de aanleg van een nieuw hemelwaterriool was een onderdeel van het vernieuwde Dorpshart. Met de regenton kunnen de inwoners zelf hemelwater opvangen en als het erg droog is, hebben ze een voorraad water voor de (tuin) planten. Ook deze kleine maatregelen dragen bij aan de klimaatadaptatie." Maandag 11 januari bezorgde de leverancier de tonnen bij de inwoners. Wethouder Piet Machielsen overhandigde persoonlijk een regenton aan Hanke Lanting (voorzitter IDM) om haar te bedanken voor haar inzet van de realisatie van het Dorpshart.

Voordelen afkoppelen hemelwater

Het afkoppelen van het hemelwater (regenwater) levert een aantal voordelen op; zo dringen we de wateroverlast bij hevige regenval terug, wordt er minder (bruikbaar) regenwater afgevoerd naar de rioolwaterzuivering en het afkoppelen draagt bij aan een natuurlijker watersysteem en beter grondwaterpeil.

Wethouder Piet Machielsen overhandigt een regenton aan Hanke Lanting (IDM