Wat is het?

Twee soorten drank- en horecavergunningen

 • Voor commerciële bedrijven (cafés, restaurants, slijterijen, hotels en dergelijke).
 • Voor paracommerciële bedrijven (buurthuis, sportkantine, museum en dergelijke).

Drank- en horecavergunning aanvragen voor commerciële bedrijven

In de volgende gevallen heeft u geen vergunning nodig

Wanneer u zwak-alcoholhoudende drank verkoopt buiten een horecabedrijf om, mag de drank niet geopend of gedronken worden in het pand waar het verkocht wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur 
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

Hoe werkt het?

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar;
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag en hebben dus geen strafblad;
 • elke leidinggevende heeft een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne;
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan de eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte;
 • er zijn geen weigeringsgronden op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf is gevestigd.

Bibob-toets

Na het aanvragen van een drank- en horecavergunning wordt er een Bibob-toets uitgevoerd. De juiste vragenformulieren worden u toegestuurd. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Aanmelden/wijzigen leidinggevende

Wat neem ik mee?

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier commerciële horeca;
 • Ingevuld en ondertekende bijlage voor leidinggevenden;
 • Een door beide partijen geparafeerde en getekende koop-, pacht-, of huurcontract of het eigendomsbewijs van het pand;
 • Plattegrondtekening van de inrichting, inclusief aanduiding van functie van de ruimte, de afmetingen en oppervlakten, schaal 1:100;
 • Plattegrondtekening van het terras, schaal 1:100 (indien van toepassing);
 • Foto van het terrasmeubilair (indien van toepassing);
 • Statuten van de vereniging of besloten vennootschap (indien van toepassing);
 • Oprichtingsakte van de besloten vennootschap i.o. (indien van toepassing).

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Het tarief voor het in behandeling nemen van een:

 • aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet bedraagt € 522,00;
 • aanvraag tot het wijzigen van de vergunning op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijzigen inrichting) bedraagt € 183,40;
 • aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet (wijzigen aanhangsel) bedraagt € 183,40. 

Heeft u gevonden wat u zocht?