De riolering in de Egidiusstraat en Sint Annastraat is aan vervanging toe. We grijpen dit moment meteen aan om de straten opnieuw in te richten. De focus ligt hierbij op het verhogen van de verkeersveiligheid in de straat en het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte. We betrekken de bewoners graag bij de nieuwe inrichting. Zo mogen ze hun wensen doorgeven via een vragenlijst en kunnen ze hun mening geven over het schetsontwerp.

Wat gaat er gebeuren?

In de straat komt een gescheiden rioolsysteem. Hierdoor scheiden we het schone hemelwater van het vuile rioolwater. We infiltreren het regenwater op de plek waar het valt. De huisaansluiting op het riool in de voortuinen wordt ook vervangen. Daarnaast vernieuwen we de bestrating en richten we de straat opnieuw in. We vinden het belangrijk om de straat toekomstbestendig te maken. Denk hierbij aan het aanplanten van meer groen, ruimte voor meer biodiversiteit en een betere opvang van het regenwater.

Hoe pakken we dit aan?

De aanleg van het nieuwe riool is het ideale moment om wijzigingen in het straatbeeld aan te brengen. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in de rijrichting, het aantal parkeerplaatsen, soort beplanting of de hoeveelheid groen. Wij hebben Atab Civiele Techniek uit Dussen opdracht gegeven om het ontwerp van de Egidiusstraat/Sint Annastraat voor ons op te stellen. Wij willen graag weten wat voor de bewoners van de straten belangrijk is en waarmee we rekening moeten houden bij het maken van het ontwerp. Atab Civiele Techniek maakt het ontwerp op basis van de wensen en opmerkingen van de bewoners. 

Planning

De komende tijd gaan we aan de slag met de inbreng van de bewoners. We verwachten dat het ontwerp eind juni klaar is. Daarna kiezen we een aannemer die het project gaat uitvoeren. Als deze bekend is, kunnen we een planning maken voor de uitvoering. De verwachting is dat de uitvoering start in oktober/november 2021.  

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over de herinrichting van de Egidiusstraat/Sint Annastraat? Stuur een e-mail naar Jurgen Treffers via j.treffers@atabcivieletechniek.nl