Sociaal Cultureel Centrum De Enck was hét centrum in Oirschot waar cultuur, theater en het verenigingsleven samenkwamen. Het faillissement zorgt voor een gemis. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een doorstart van De Enck, maar helaas loopt dit vertraging op. Hieronder leest u de verklaring hierover van de initiatiefnemer, het stichtingsbestuur en de beoogd horeca-exploitant.

Opening De Enck voorlopig vertraagd

(Her)opening van Sociaal Cultureel Centrum De Enck loopt vertraging op. Op 9 mei jl. heeft een bespreking plaatsgevonden met de gemeente, de initiatiefnemer van het doorstartplan, het stichtingsbestuur en de beoogd horeca-exploitant. Uit dit gesprek is gebleken dat het niet lukt om De Enck op korte termijn weer open te krijgen als sociaal-culturele faciliteit.

Medio april heeft de gemeente de vraag gesteld aan de betrokken partijen om met een gezamenlijk voorstel en oplossingsrichtingen te komen voor het vervolg van de samenwerking. Op 9 mei jl. hebben de initiatiefnemer, het stichtingsbestuur en de beoogd horeca-exploitant laten weten dat het door initiatiefnemer uitgedachte doorstartplan voor De Enck niet uitvoerbaar is door de stichting die daarvoor is opgericht. Partijen hebben tijdens de bespreking de gezamenlijke conclusie getrokken dat zij de samenwerking in de huidige samenstelling niet voortzetten. Er is door alle betrokkenen hard gewerkt, maar het heeft uiteindelijk niet het beoogde succes opgeleverd.

In oktober 2021 heeft de raad uitgesproken dat de kern Oirschot een sociaal-culturele faciliteit zoals de Enck nodig heeft, waar het verenigingsleven, cultuur en kunst kunnen bloeien. Het behoud van het theater biedt daarin extra kansen voor het kwaliteitsniveau van die faciliteit. Nu de betrokken partijen samen hebben besloten om de samenwerking te stoppen, zal opnieuw begonnen moeten worden met het aftasten en verkennen van de opties.