Oirschot vol monumenten

Met 187 rijksmonumenten, 145 gemeentelijke monumenten, twee beschermde dorpsgezichten en zes archeologische rijksmonumenten is Oirschot een echt monumentendorp. Opvallende monumenten zijn bijvoorbeeld onze prachtige kloosters en kerken, die met hun torens, herkenningstekens in het landschap zijn. 

Bijzondere gerestaureerde muur

Niet alleen de kerken, kloosters en torens verwijzen naar ons religieuze erfgoed. In Oirschot staat bij het pleintje aan de Nieuwstraat/Gasthuisstraat een muur met een bijzonder verhaal. Het is een restant van wat ooit een schuurkerk was. De muur is een gemeentelijk monument. De eigenaren restaureerden de muur on-langs met veel gevoel voor historie. Het resultaat is prachtig! We nodigen u uit om er eens langs te lopen. De restauratie kwam mede tot stand met een subsidie van de gemeente. 

Erfgoedbrief Oirschot 3

Subsidie voor gemeentelijke monumenten 

We ondersteunen ook in 2021 eigenaren van gemeentelijke monumenten bij het onderhoud en herstel van hun monument. Vanaf 1 februari tot en met 30 april 2021 kunnen eigenaren van een gemeentelijk monument een subsidieaanvraag indienen, zie voor meer informatie: www.oirschot.nl/monument-financiele-regelingen.

Actie monumentenschildje 

We zijn trots op onze monumenten en willen de herkenbaarheid van onze monumenten vergroten. Daarom zijn we samen met de erfgoedorganisaties de actie monumentenschildje gestart. Dit houdt in dat we aan eigenaren van onze gemeentelijke monumenten kosteloos een monumentenschildje aanbieden. Door dit bordje op een goed zichtbare plaats aan de (voor)gevel te plaatsen weet iedereen dat het om een bijzonder gebouw gaat. De eerste monumentenschildjes zullen naar verwachting in februari 2021 geplaatst worden. Zie voor meer informatie over het monumentenbordje: www.anwb.nl/eropuit/monumentenborden

Boek Jonge Monumenten 

Oirschot heeft ook zeventien gemeentelijke monumenten uit de periode 1920-1965. Benieuwd om welke ge-bouwen het gaat? Begin december verscheen een nieuw boek van de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot over deze jonge monumenten, voor meer informatie: www.sbeo.nl