Sinds eind september is het mogelijk om een erfgoedkaart van de gemeente Oirschot te raadplegen. Op zo’n kaart worden alle vormen van ruimtelijk erfgoed in beeld gebracht. Niet alleen interessant, maar ook handig wanneer u bijvoorbeeld bouwplannen heeft.

Wat staat er op de kaart?

De kaart bestaat uit verschillende lagen, voor monumenten, historisch landschap of archeologie. Op de kaart kunt u deze lagen in- of uitschakelen. Zo kunt u bijvoorbeeld zien of een monument een rijks- of gemeentelijk monument is.Er staan ook vele waardevolle landschapselementen op de kaart, zoals oude zandpaden, kerkenpaden, houtwallen en beken. Ook is de begrenzing te vinden van beschermde dorpsgezichten of van archeologisch waardevolle gebieden. Door op zo’n gebied of pand te klikken, wordt extra informatie getoond.

Wat staat er op de kaart?

De kaart bestaat uit verschillende lagen, voor monumenten, historisch landschap of archeologie. Op de kaart kunt u deze lagen in- of uitschakelen. Zo kunt u bijvoorbeeld zien of een monument een rijks- of gemeentelijk monument is.

Er staan ook vele waardevolle landschapselementen op de kaart, zoals oude zandpaden, kerkenpaden, houtwallen en beken. Ook is de begrenzing te vinden van beschermde dorpsgezichten of van archeologisch waardevolle gebieden. Door op zo’n gebied of pand te klikken, wordt extra informatie getoond.

Waar vindt u de kaart?

De inventarisatie van al die elementen is tot stand gekomen met medewerking van veel plaatselijke deskundigen. De kaart combineert gegevens van onder anderen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en van de gemeente. U kunt de erfgoedkaart raadplegen via https://www.oirschot.nl/erfgoedkaart .

Archeologische vondst

Bij de voormalige limonadefabriek en brouwerij aan de Doornboomstraat 5 in Middelbeers is begin oktober gestart met archeologisch onderzoek. De voorlopige resultaten (het onderzoek is nog niet af) zijn spectaculair te noemen! Er zijn waterputten, oude muurfunderingen, een waterkelder en een oud vloerniveau gevonden. Daarnaast een groot waterbassin met houten beschoeiing en een houten aanvoerleiding. De precieze functie van deze waterbak is nog niet duidelijk, maar het lijkt samen te hangen met de bierbrouwerij.

Een bouwhistoricus gaat de houten constructie verder onderzoeken. Dat geldt ook voor het muurwerk.

Waterkelder

Schans uit de 15e eeuw

Heel bijzonder is ook de vondst van een vierkante omgrachting, waarschijnlijk een schans uit de vijftiende of zestiende eeuw. Zo’n boerenschans is een oud verdedigingswerk, meestal gemaakt van opgeworpen aarde. Boeren konden in oorlogstijd hun vee daar veilig verbergen voor langstrekkende troepen soldaten.
De komende weken mag er niet op het terrein gegraven of gereden worden. Eerst worden de vondsten blootgelegd. Het is nog niet bekend wat er met de vondsten gaat gebeuren.

Waarom archeologisch onderzoek?

Waarom voerde een archeoloog op deze plek onderzoek uit? De reden hiervoor zijn de plannen voor woningbouw op deze locatie. Een projectontwikkelaar diende namelijk een plan in bij de gemeente voor de bouw van 25 woningen. Het plan zit nog een in voorbereidende fase en het is nog niet bekend wanneer hier