Buurtbeheer De Notel is op zoek naar betrokken inwoners die zich in willen zetten voor het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. Ze zoeken mensen die zich betrokken voelen bij hun leefomgeving, graag meedenken over alles wat met leefbaarheid te maken heeft en bereid zijn zich in te zetten voor het algemeen belang van de wijk. 

Wat wordt er van u verwacht?

Buurtbeheer De Notel vergadert drie keer per jaar in buurthuis De Korenschuur. Het is fijn als u hierbij aanwezig bent. Voorafgaand aan de vergadering is er een inloopspreekuur voor buurtbewoners. Daarnaast bent u het aanspreekpunt voor een gedeelte van De Notel voor eventuele vragen. Eens per jaar is er een overleg met alle leefbaarheidsnetwerken in Oirschot.

Interesse? Stuur een mail naar nvanvroenhoven@gmail.com of kom een keer luisteren bij de eerstvolgende vergadering op maandag 12 september om 20.00 uur.