Het is straks niet langer mogelijk om met auto’s, quads en (cross)motoren de natuurgebieden in de gemeente Oirschot in te rijden via onverharde wegen. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders met een zogeheten verkeersbesluit. Er komen borden te staan om dit verbod te regelen. 

Doorn in het oog

Voor veel inwoners en organisaties in Oirschot is het crossen met motoren en quads in onze bos- en natuur-gebieden al jaren een doorn in het oog. Het is bovendien in strijd met veel regels, zowel provinciaal als lokaal. Met het publiceren van het verkeersbesluit kan de gemeente straks, na afronding van de bezwarentermijn, de benodigde verkeersborden plaatsen. Daarop staat dat de onverharde zandwegen in en naar natuur-gebieden binnen de gemeente Oirschot gesloten zijn voor alle motorvoertuigen. 

Nauwe samenwerking

Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling is als portefeuillehouder verantwoordelijk voor de scherpere koers die de gemeente wil varen: “het verkeersbesluit vormt het slotstuk van een breed meerjarig proces waarbij alle grondeigenaren schriftelijk zijn geïnformeerd. Er is nauw samengewerkt met tal van partijen, waaronder Defensie, Brabants Landschap en Natuurmonumenten. Veel natuurliefhebbers, en niet in de laatste plaats de dieren zelf, zijn er gelukkig mee dat de rust weer terugkeert in onze natuurgebieden.” 

Plaatsen verkeersborden

Het plaatsen van de verkeersborden met geslotenverklaring betekent in feite geen nieuwe situatie. Op veel plekken is het nu al niet toegestaan met motorvoertuigen te komen, op basis van bestemmingsplan- en APV-regels. Burgemeester Keijzers-Verschelling: “dit maken we duidelijk met de nieuwe bebording. We kunnen straks als gemeente ook beter handhaven. Nu is handhaving slechts mogelijk op enkele plekken in Oirschot, en daardoor zijn de natuurgebieden in Oirschot zeer geliefd, met name onder motorrijders. Daar komt straks een eind aan.”

Verwacht wordt dat eind van dit jaar de borden worden geplaatst.