Op 23 juni stond de Kadernota 2021 op de agenda van de raad. De Kadernota is de eerste stap om te komen tot een begroting voor 2021.