In februari 2021 vroegen we een omgevingsvergunning aan voor de kap van vijf Canadapopulieren in de Leeuwerikstraat. Tegen de aangevraagde omgevingsvergunning zijn veel bezwaren ingediend. Ook is er in maart een petitie aangeboden. We vinden het belangrijk om samen met omwonenden en belanghebbenden tot een veilige, duurzame en toekomstbestendige oplossing te komen. Daarom is de vergunning ingetrokken en gingen we eerst met omwonenden en belanghebbenden in gesprek. Dit gesprek vond plaats op donderdag 15 juli.

Afweging

De omgevingsvergunning is aangevraagd vanwege de onveilige verkeerssituatie. De populieren staan dicht tegen de weg waardoor de wortels voor veel hoogteverschillen in het wegdek zorgen. Met de bezwaren en de petitie die zijn ingediend, geven inwoners een duidelijk signaal af richting ons. Er blijkt erg veel waardering te zijn voor deze bomen. Ook wij hechten veel belang aan het aanwezige groen en aan de bomen. Daarom vinden we het belangrijk om een goede, duurzame afweging te maken.

Het onderzoek

In de afgelopen maanden lieten we een extern (onafhankelijk) bureau een onderzoek uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat de vijf bomen een goede tot redelijke kwaliteit hebben met een levensverwachting van meer dan 10 jaar. Wel zijn in alle bomen dode takken en holtes waargenomen. Hierdoor vormen enkele bomen een risico bij een hoge windkracht. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de wortelopdruk een veiligheidsrisico vormt voor weggebruikers.

De opties

Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Blijven de bomen staan? Dan is het nodig om de bomen te snoeien. Dit geldt voor alle vijf de bomen. Worden de bomen gekapt? Dan gaan we samen met de omwonenden kijken welke bomen of planten daarvoor in de plaats komen. Als de bomen blijven staan en gesnoeid worden, wordt de kroon, het bovenste gedeelte van de boom, zo’n 25 tot 30% kleiner. Ze hebben daardoor niet meer de uitstraling zoals ze die momenteel hebben. Ook is het de vraag hoe de bomen op de werkzaamheden reageren. Daarom is het nodig om te blijven monitoren, onderzoeken en mogelijk wederom te snoeien. Dit zorgt voor extra, herhaaldelijke kosten. Daarnaast moet ook het wegdek hersteld worden. Als gemeente hebben we een wettelijke zorgplicht om gevaarlijke situaties in wegen op te lossen.

De vervolgstappen

Tijdens de bijeenkomst met omwonenden en belanghebbenden zijn alle mogelijke opties besproken. Daarbij zijn ook de voor- en nadelen aan bod gekomen. Ook deze avond bleek dat omwonenden en belanghebbenden veel waarde hechten aan de bomen. Voor veel aanwezigen is het behoud van de bomen dan ook het meest wenselijk. Als gemeente buigen we ons over de vervolgstappen die we gaan nemen.